HILMAssa hankintayksiköt, kuten Raaseporin kaupunki, ilmoittavat kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävistä hankinnoista. HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton palvelu. Alla kaupungin hankinnat HILMAssa.

Hankinta Julkaistu Tarjousten määräaika Hankintailmoituksen laji
Gumnäsin laituriurakka 21.2.2019 12.3.2019 12:00 Kansallinen hankintailmoitus
Specialarbetsmaskiner (Raseborgs stad) 18.2.2019 MOD_HILMA_KANSALLINEN_HANKINTAILMOITUS_KORJAUSILMOITUS_SPAN_D
Lääkkeiden koneellinen annosjakelu 12.2.2019 Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset EU-ilmoitus
Maskinarbete (Raseborgs stad) 1.2.2019 4.3.2019 13:00 MOD_HILMA_HANKINTAILMOITUS_ERITYISAL EU-ilmoitus
Specialarbetsmaskiner (Raseborgs stad) 1.2.2019 28.2.2019 12:00 MOD_HILMA_KANSALLINEN_HANKINTAILMOITUS_SPAN_D
KESKEYTYSILMOITUS Lääkkeiden koneellinen annosjakelu 22.11.2018 Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset EU-ilmoitus
Oppilaskuljetukset 10.8.2018 Ennakkoilmoitus (Tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen) EU-ilmoitus
Turvapuhelinpalveut 4.5.2018 Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset EU-ilmoitus
Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut (Lohjan kaupunki) 3.5.2018 31.1.2019 00:00 Hankintailmoitus EU-ilmoitus

Like it? Share it!