Kaikki tavaroiden ja palveluiden hankinnat on pääsääntöisesti kilpailutettava.

Hankintalaki on uusittu ja uusi laki 1397/2016 astui voimaan 31.12.2016.  Lain mukaan julkisissa hankinnoissa tulee noudattaa seuraavia periaatteita:

  • käytettävä hyväksi olemassa olevat olemassa olevat kilpailuolosuhteet ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat huomioon ottaen
  • kohdeltava osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä
  • toimittava avoimesti suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen

Raaseporin kaupunki toteuttaa erillishankintoja, kaupungin yhteisiä hankintoja sekä alueellisia yhteishankintoja. Viranhaltijat ja toimielimet päättävät tapauskohtaisesti erillishankinnoista. Hankintajohtokunta päättää kaupungin yhteisistä hankinnoista ja alueellisista yhteishankinnoista. Hankintajohtokunta toimii Raaseporin kaupungin ja Hangon kaupungin yhteisenä hankintayksikkönä.


Lisätietoja:

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa:

pdf JYSE 2014 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa: pdf JYSE 2014 PALVELUT


Yhteystiedot:

hankintapäällikkö Satu Wigren

puh. 019-289 2072

Like it? Share it!