Raaseporin kaupungin teknisellä toimialalla on seuraava virka haettavana: Hallintopalvelupäällikön virka, teknisen toimialan hallinto-osasto

Teknisen toimialan hallintopalvelupäällikkö toimii teknisen toimialan hallinto-osaston osastopäällikkönä, sijoituspaikka on Tammisaaressa sijaitseva kaupungintalo. Kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva virka.
Viran täytössa noudatetaan koeaikaa. Hakijan on esitettävä tehtävään soveltuva selvitys terveyden tilastaan.

Tehtävänkuvaus:

 

Raaseporin kaupunki hakee kahta (2) kielenkääntäjää työsopimussuhteeseen. Raaseporin kielenkääntäjät kääntävät luottamuselinten esityslistoja, pöytäkirjoja ja liitteitä, viranomaistekstejä, asukasinformaatiota ja muita kaupungissa tuotettavia tekstejä. 

1. Kielenkääntäjän toimi, johon sisältyy myös muita kaupunginkanslian tehtäviä. Käännöstehtäviä on 60 % kokoaikaisesta toimesta. Pääasiallisena tehtävänä on kääntää suomesta ruotsiin ja ruotsista suomeen. Työsuhde alkaa 1.3.2019 tai sopimuksen mukaan.

2. Kielenkääntäjän toimi, jossa tehtävänä on kääntää ruotsista suomeen ja suomesta ruotsiin sekä ruotsista tai suomesta englantiin. Työsuhde alkaa 1.5.2019 tai sopimuksen mukaan.

Molempiin toimiin kuuluu myös tekstien muokkausta ja tarkistusta sekä kielenhuoltoa ja neuvontaa.

EKTAmuseo on Länsi-Uudenmaan maakuntamuseon näyttely-yksikkö ja keskeinen turistikohde Länsi-Uudenmaan alueella. EKTA:an kuuluu pysyvien ja tilapäisten näyttelyiden lisäksi ns. Porvaristalo, joka on uniikki kaupunkilaiskoti 1700-luvulta, Valokuvaamo, jossa on valokuva-aineistoa 1940-luvulta ja Blombergin talo, jossa tehdään mm. aikamatkoja aidossa 1800-luvun miljöössä.

Nyt museo hakee asiakaspalveluvastaavaa vakinaiseen työsuhteeseen pyörittämään EKTA:n toimintaa. Asiakaspalveluvastaavan tehtävänä on vastata EKTA:n asiakaspalvelusta, johon kuuluu mm. lipunmyynti, museon kahvilan ja museokaupan hoito ja näyttelyosastojen valvonta. Asiakaspalveluvastaava toimii muun EKTA:n vakinaisen ja tilapäisen henkilökunnan esimiehenä ja osallistuu museon markkinointiin.

Ekenäs högstadieskolanin keskuskeittiö on yksi kaupungin keskuskeittiöistä. Keskuskeittiö palvelee kouluja ja päiväkoteja.

Ekenäs högstadieskolanin keskuskeittiöön on haettavana laitosemännän toimi.

 

Raaseporin kaupunki hakee tiedottajan sijaista ajalle 7.1.2019-29.11.2019, jonka jälkeen mahdollisuus jatkoon.

Vastuualueet
Tiedottajan ydintehtävä on tiedottaa aktiivisesti kaupungin toiminnasta ja päätöksenteosta kuntalaisille, henkilökunnalle ja muille sidosryhmille. Tiedottaja tuottaa ja välittää uutisia eri kanaville ja eri kanavissa, kirjoittaa lehdistötiedotteita ja tuottaa ilmoitusaineistoa.

Tiedottajana vastaat myös kaupungin verkkosivuista, visuaalisesta profiilista ja markkinoinnista yhteistyössä kaupungin markkinointiryhmän ja ulkoisten toimijoiden kanssa. Tiedottaja kuuluu kaupunkikehitysosaston tiimiin ja kaupungin valmiusryhmään ja hänellä on päävastuu viestinnästä. Tiedottaja vaikuttaa aktiivisesti uudenlaiseen ajatteluun ja kaupungin kehitystyöhön.

Like it? Share it!