Hammashoidon henkilöstö käy vanhustenhuollon yksiköissä kerran vuodessa ja kartoittaa hoitotarpeet. Yksikön hoitohenkilökunta avustaa päivittäisessä suunhoidossa.

 

Kotona asuvat vanhukset: ks. Aikuisten hammashoito.

 

 

 

Like it? Share it!