Kotihoito toimii koko Raaseporin alueella.

Kotihoidon palvelut ovat keskeinen osa vanhuspalveluja. Lähtökohtana on antaa asiakkaalle tarvittaessa apua, hoitoa ja hoivaa ympäri vuorokauden. Tavoitteena on luoda ikääntyneelle turvalliset olosuhteet elää omatoimisesti ja asua kotona mahdollisimman pitkään.

Kotihoito edellyttää aina palvelutarpeen arviointia. Arvioinnin perusteena laaditaan jokaiselle asiakkaalle hoitosuunnitelma, jossa hänen yksilölliset tarpeensa otetaan huomioon. Suunnitelmassa arvioidaan asiakkaan palvelutarve ja määritellään se, mitä hän haluaa ja pystyy tekemään itse, missä omaiset ja ystävät voivat auttaa ja mitä kotihoito voi tehdä asiakkaan hyväksi. Hoitosuunnitelma on joustava ja sitä tarkistetaan hoitotarpeen muuttuessa.

Kotihoidon piiriin kuuluvat mm. perushoito, kevyemmät kotityöt, kotisairaanhoito ja laboratoriokokeet.

Säännöllisen kotihoidon asiakkaat kuuluvat etälääkäripalvelun piiriin.

 

 

Yhteystiedot

Like it? Share it!