Mitä on omaishoito?

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.


Tuen edellytykset
Omaishoidon tukea voidaan myöntää, kun kotihoito korvaa laitoksessa tai sairaalassa annettavan hoidon. Hoidon tarpeen tulee tällöin olla ympärivuorokautista tai jatkuvaa ja päivittäistä. Hoidon tulee myös olla sitovampaa ja vaativampaa verrattuna perheenjäsenten normaaliin huolenpitoon. Avuntarve koskien kodin hoitoa ja asiointia ei oikeuta omaishoidon tukeen.
Kuka voi toimia hoitajana?
Hoitajana voi toimia hoitoa tarvitsevan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö, jonka terveys ja toimintakyky vastaavat tehtävän asettamia vaatimuksia ja joka on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla. Ulkopuolisen hoitajan palkkaaminen ei ole mahdollista.


Hoidon tarpeen arviointi
Hoidon tarve arvioidaan yksilöllisesti. Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto ja se toimitetaan omaishoidosta vastaavalle. Omaishoidon tuki edellyttää aina kotikäyntiä. Kotikäynnillä tehdään laajempi kartoitus kokonaistilanteesta. Yli 65-vuotiaille tehdään toimintakyvyn testi (RAVA). Tarvittaessa tehdään muistitesti (MMSE). Asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, josta ilmenee hoidon tarve ja toteuttaja.
Hoito- ja palvelusuunnitelmaa tarkistetaan hoidettavan palvelutarpeiden muuttuessa.


Oikeus vapaaseen
Omaishoitajalla on oikeus kolmeen vapaapäivään kuukaudessa hänen ollessaan sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti. Hoitajan vapaan aikana kunnan on huolehdittava hoidettavan hoidon tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä. Myös hoidettavan mielipidettä on kysyttävä. Jaksohoitopaikkoja on Villa Anemonessa Karjaalla.
Omaishoitajan vapaapäivät voidaan myös toteuttaa sijaisomaishoidolla.


Tuen maksaminen
Omaishoidon tukea koskevien sääntöjen mukaisesta hoidosta tehdään sopimus hoitajan ja kunnan kesken. Omaishoidon tuki on verotettavaa tuloa, ja alle 65-vuotiaalle hoitajalle se kerryttää eläkettä. Hoitopalkkion suuruus riippuu hoidon sitovuudesta ja vaativuudesta.

Hoitopalkkiota maksetaan vähintään 392 euroa kuukaudessa (2017).

Hoidettavan ollessa säännöllisessä jaksohoidossa tukea alennetaan seuraavasti:
- Kun hoidettavaa hoidetaan kolme viikkoa kotona ja viikon ajan muualla tämä ei vaikuta palkkion suuruuteen.
- Kun hoidettavaa hoidetaan kaksi viikkoa kotona ja kahden viikon ajan muualla, palkkiota alennetaan 50 %.
Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (937/05).

Omaishoidon tukea koskevan hakemuslomakkeen löydät tästä:  Omaishoidon tukea koskeva hakemus

Lomake on tulostettava ja allekirjoitettava, sitä ei voi lähettää sähköisesti.

 

Yhteystiedot:

Terveydenhoitaja Cecilia Blomfelt

Marianmäen Palvelukeskus
Maariantie 18
10420 Pohjankuru
Puh.  019-289 3395, 044-760 2421
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 

Like it? Share it!