Seniorineuvonta tekee ehkäiseviä kotikäyntejä. Sen avulla halutaan todeta iäkkään kyky selviytyä arjen eri tilanteista. Samalla kartoitetaan hänen yleiskuntonsa.

 

Yhdessä iäkkään kanssa keskustellaan eri vaihtoehdoista, jotka auttavat häntä pysymään kunnossa tasapainoisella ravinnolla, liikunnalla ja olemalla muutenkin aktiivinen. Iäkästä kannustetaan hyödyntämään omia voimavarojaan.

 

Iäkkäälle annetaan myös tietoa siitä, kenen puoleen hän voi kääntyä ja millaista tukea ja apua hän kulloinkin voi saada.

 

Käynnin jälkeen voi olla ajankohtaista ottaa yhteyttä vaikkapa kotihoitoon, seurakuntaan, ystäväpalveluun, sosiaalipalveluihin, päivätoimintaan, muistineuvontaan tai apuvälinekeskukseen.

 

Kotikäynnit perustuvat vapaaehtoisuuteen ja niiden suorittajilla on vaitiolovelvollisuus.

 

Kotikäynnit tekee seniorineuvonta

puh. 019 289 3133 arkisin klo 8-11

 

 

 

Like it? Share it!