Sosiaalihuoltolain mukaiset avustukset kohdistetaan ikäihmisten asuntojen välttämättömiin pienimuotoisiin varustamis- , korjaus- ja muutostöihin (esim. kynnysten poistot tai tukikahvojen asennus), ei siis varsinaisiin peruskorjauksiin.

Harkinnan mukaan avustuksia pienimuotoisiin asunnon muutostöihin voidaan myöntää omassa asunnossaan vakituisesti asuville yli 65-vuotiaille raaseporilaisille määrärahojen puitteissa.

Muutostöiden suorittamista arvioitaessa huomioidaan henkilön tulot ja muu varallisuus

- yksinasuvan henkilön bruttotulot enintään 1355 euroa/kk

- kahden henkilön ruokakunnan bruttotulot enintään 2260 euroa/kk

- kolmen henkilön ruokakunnan bruttotulot enintään 3020 euroa/kk

Tuloiksi ei lueta asumistukea tai omaishoitoa koskevaan sopimukseen perustuvaa hoitopalkkiota.

Yksinasuvalla voi olla säästöjä enintään 6000 euroa, kahden henkilön ruokakunnalla enintään 10 000 euroa ja kolmen henkilön ruokakunnalla 13 000 euroa, joita ei huomioida varallisuusharkinnassa.

Asunnonmuutostyökustannuksia korvataan korkeintaan 1000 euroa (ilman alv) / asunto.

Lisätietoa: Sosiaaliohjaaja, seniorineuvonta puh. 019 289 3308

Vammaispalvelu, ma-pe klo 11-12 puh. 019 289 2000

 

Sosiaalihuoltolain mukainen asunnon muutostyö - infolehti

 

Hakemuslomake

Like it? Share it!