Raaseporin vanhuspalvelujen tehtävänä on tukea ikäihmisiä eri elämänvaiheissa, tarjota oikeanlaisia palveluja oikeaan aikaan sekä edesauttaa aktiivista elämää. Tavoitteena on tehdä itsenäinen arki ja kotona asuminen mahdolliseksi niin kauan kuin se on tarkoituksenmukaista, turvallista ja henkilön omien toiveiden mukaista. Lähtökohtana ovat aina ihmisen omat tarpeet
ja ajatukset siitä, miten hän haluaa asiansa järjestää.
Moniammatillinen henkilökuntamme on ikääntyneiden tukena, vahvistamassa heidän omia resurssejaan. Teemme myös tiivistä yhteistyötä yhdistysten, järjestöjen, seurakuntien ja vapaaehtoisten kanssa, edistääksemme ikäihmisten mahdollisuuksia aktiviteetteihin. Kaupungissa toimivat hoiva-, hoito- ja tuki-
palveluita tuottavat yritykset täydentävät palvelutarjontaa.

 

 

VANHUSPALVELUT

KESKIMÄÄRÄINEN ODOTUSAIKA

01.01.2016-30.06.2016

LISÄTIETO
Palvelutarpeen selvittäminen 0-7 vrk ei kiirreellisissä tapauksissa Kiirreellisissä tapauksissa palvelutarpeen selvittäminen tehdään viipymättä
Omaishoidon tukipalkkio Enintään 60 vrk

Käsittelyaika hakemuksen tulopäivästä

suoritettuun maksuun

Kotohoidon palvelut 0-4 vrk

Hätätilanteissa asiakas saa palveluita

välittömästi

Ympärivuorokautinen asumispalvelu 27 vrk  

PÄIVITETTY 29.09.2016

 

 

Like it? Share it!