Vammaisneuvosto on neuvoa-antava toimielin, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää yhteistyötä kunnan, vammaisjärjestöjen ja vammaisten kesken. Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää toimenpiteitä, jotka vaikuttavat kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan.

Neuvosto työskentelee myös sellaisten asioiden parissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen ja päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. Neuvosto kokoontuu noin 3–4 kertaa vuodessa.

 

Jäsenet:

Varsinaiset jäsenet:                                           Henkilökohtaiset varajäsenet:

Erik Munsterhjelm                                              Tor Werner                              

Marina Nystedt                                                  Marina Wasiljeff

Sofia Berglund                                                   Kaj-Christer Ojala

Hanna Grandell                                                  Britt-Marie Malmlund

Sylva Heerman                                                  Frank Holmlund

Piia Nordström                                                   Leena Kankaanpää

 

 

Puheenjohtaja: Erik Munsterhjelm, Västnylands hörselförening

Varapuheenjohtaja: Sofia Berglund, Klubitalo Fontana

Sihteeri: Michaela Lindholm, vammaispalvelun sosiaaliohjaaja

Like it? Share it!