Tuettu työ on palvelumuoto asiakkaille, jotka saavat eläkettä pitkäaikaisen sairauden tai vamman johdosta. Tuetussa työssä työelämävalmentaja etsii avoimilta työmarkkinoilta työpaikan ja tutustuttaa henkilöt työhön. Työelämävalmentajat tukevat asiakkaita ja yrittäjiä vierailemalla heidän luonaan työpaikalla säännöllisesti ja antamalla hyviä neuvoja siten, että työtehtävät tuntuvat oikeilta.

Työ räätälöidään yksilöllisesti jokaiselle asiakkaalle tämän kykyjen ja osaamisen mukaan. Osallistuminen tuettuun työhön edellyttää kykyä mennä itsenäisesti työpaikalle ja käyttää julkisia kulkuvälineitä.

Tuetussa työssä oleville asiakkaille maksetaan työkorvaus.

 

Viisi ensimmäistä askelta prosessissa Tuettu työ:

 

Tuettu työ

 

Like it? Share it!