Vammaispalvelulain mukaisten välttämättömien asunnon muutostöiden tarkoituksena on, että vaikeavammaisella henkilöllä olisi itsenäisesti mahdollisuus liikkua asunnossaan ja mahdollistaa henkilön itsenäisen selviytymisen kotona.

 

Vakinaiseen asuntoon korvataan kokonaisuudessaan välttämättömien muutostöiden todelliset, kohtuullisina pidettävät kustannukset asunnossa ja sen välittömässä lähiympäristössä sekä niiden suunnittelutyö. Tällaisia muutostöitä voivat olla

-       esimerkiksi ovien leventäminen, kynnysten poisto, luiskien ja tukikaiteiden rakentaminen, tukikahvojen asentaminen, kylpyammeen poisto ja tilan muuttaminen suihkutilaksi, valaistuksen parantaminen, keittiökalusteiden korkeuden alentaminen tai alakaappien poistaminen, kulkuväylän päällystäminen, sekä vastaavat muut henkilön vakituisessa asunnossa suoritettavat rakennustyöt.

 

Asunnon muutostyön korvausta suositellaan haettavan vammaispalveluista ennen muutostyön aloittamista.

 

Muutostyöt suunnitellaan moniammatillisesti yhteistyössä esim. terveydenhuollon ja rakennusalan edustajien kanssa. Muutostyösuunnitelmia tehtäessä otetaan huomioon, että kyse on liikkumishaitan poistamisesta ja päätökset tehdään siltä pohjalta edullisimman ratkaisun mukaan. Mikäli asiakas haluaa kalliimman ratkaisun, maksaa asiakas ylimenevän osuuden itse.

Perusturvasektorin hoivapalveluosasto vastaa pienemmistä sosiaalihuoltolain nojalla myönnettävistä asunnon muutostöistä vammaispalveluihin kuulumattomissa tilanteissa, joissa nopeutetaan ikäihmisten laitoshoidosta kotiutumista ja tuetaan heidän kotona asumista. Lisätietoja sosiaaliohjaaja puh. 019-289 3308.

 

 

Jos asunnon korjausta tarvitsevalla henkilöllä ei ole oikeutta vaikeavammaisille tarkoitettuihin asunnonmuutostöihin, on mahdollista hakea sosiaalisin perustein valtion korjausavustusta. Lisätietoja kaupungin sisäisten palvelujen osasto puh. 019- 289 2471.

 

 

Like it? Share it!