Osa vammaispalvelulaissa tarkoitetuista palveluista ovat nk. määrärahoihin sidottuja tukitoimia tai palveluja, jotka eivät kuulu subjektiivisiin oikeuksiin. Määrärahoihin sidottujen tukitoimien kohdalla kunnan korvausvelvollisuus kattaa ainoastaan vamman tai sairauden aiheuttamia kohtuullisia ja tarpeellisiksi katsottuja kustannuksia. Näitä tukitoimia ja palveluja järjestetään edellytetyssä laajuudessa ja mahdollistuvat kunnan varaamilla määrärahoilla. Vammaisella henkilöllä ei ole subjektiivista oikeutta saada palveluja, vaan ne myönnetään harkinnan jälkeen kunnan siihen varaaminen määrärahojen puitteissa. Kotikunnasta annetun lain mukaisesti hakijan kotikunnan on oltava Raasepori.

 

Määrärahoihin sidotut palvelut ja tukitoimet:

-          kuntoutusopastus

-          sopeutumisharjoittelu, tukimerkit, orientoitumisopastus

-          välineet, koneet ja laitteet, joita tarvitaan vammaisen päivittäisissä toiminnoissa

-          muutostyöt

-          ylimääräiset vaatekulut sekä ylimääräiset kulut erikoisruokavaliosta

-          tukihenkilöt

Like it? Share it!