Kuljetuspalvelua vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8 §:n mukaisesti

Kuljetuspalvelulla tarkoitetaan vaikeasti vammaisen henkilön oikeutta käyttää taxia tai invataxia.

Lain vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 8 §:n mukaan myönnetty kuljetuspalvelu myönnetään vaikeasti vammaiselle henkilölle, jonka kotikunta kotikunnasta annetun lain mukaan on Raasepori. Kuljetuspalvelua hakevalla henkilöllä tulee olla pitkäaikaisia, erityisiä vaikeuksia liikkua ja hän ei vammaisuutensa ta sairautensa takia voi käyttää julkista joukkoliikennettä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia (Kvpt § 5).

Kuljetuspalvelun tarpeen tulee johtua vammasta tai sairaudesta, joka aiheuttaa pysyvää tai pitkäaikaista haittaa. Pitkäaikaisella tarkoitetaan tässä yhteydessä tarvetta, joka kestää tavallisesti yli vuoden. Kuljetuspalvelu voidaan hakemuksesta myöntää vaikeasti vammaiselle, joka ei saa tätä palvelua jonkin muun lain nojalla.

Vaikeavammaisuus voi olla sekä fyysistä että psyykkistä. Vaikeavammaisuuden arvioinnissa kiinnitetään huomiota lääkärilausuntoihin, muihin selvityksiin, esimerkiksi kävelykyvyn ja portaiden nousun arviointiin sekä henkilön todellisiin mahdollisuuksiin käyttää esteetöntä joukkoliikennettä. Kuljetuspalvelutarpeen arvioinnissa on vamman vaikutus henkilön kykyyn käyttää yleisitä joukkoliikennettä ratkaiseva. Yleisen joukkoliikenteen puuttuminen, harvat linja-autovuorot tai etäisyys linja-autopysäkille eivät ole tekijöitä, jotka itsessään vaikuttavat oikeuteen saada kuljetuspalvelua.

Arvioitaessa kuljetuspalvelutarvetta lain vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 8 §:n mukaan (vammaispalvelulaki) ei huomioida hakijan tuloja tai sosiaalisia oloja.

 

pdf Ohjeet taksin käyttäjille

 

Kuljetuspalvelun hakeminen

Kunta voi tarjota kahdenlaista kuljetuspalvelua: sosiaalihuoltolain mukaista tai vammaispalvelulain mukaista. Lain mukaista kuljetuspalvelua haluavan on tehtävä siitä anomus. Anomus tehdään lomakkeella, katso alla. Lääkärinlausunto on aina liitettävä hakemukseen.

 

Tästä löytyy hakemuslomakkeen:

doc Vammaispalvelun kuljetuspalveluhakemus

Lisätietoa sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta löytyy tästä: 

https://www.raasepori.fi/kuljetuspalvelu

 

Sairaanhoitomatkat eivät ole kuljetuspalvelumatkoja

Kuljetuspalvelua ei saa käyttää lääkärissäkäynti-, sairaala- tai kuntoutusmatkoihin.
Niihin on mahdollisuus hakea korvausta Kansaneläkelaitokselta.

 

Asiointimatkat

Kuljetuspalvelua voi käyttää asiointi- ja virkistysmatkoihin Raaseporissa tai lähikuntien alueella. Raaseporin lähi-/rajakuntia ovat Hanko, Inkoo, Lohja ja Salo.

Kaikki sosiaalihuoltolain (STL) ja vammaispalvelulain (VPL) mukaiset kuljetukset tilataan Lähitaksin kautta 1.7.2018 alkaen. Taksia ei voida tilata suoraan kuljettajalta, ellei ole kyse matkan aikana sovitusta paluumatkasta tai asiakkaalle on myönnetty oikeus käyttää vakiotaksia. Oikeus vakiotaksiin voidaan myöntää yksilöllisen harkinnan perusteella. Oikeutta vakiotaksin käyttöön haetaan kirjallisesti omalta kunnalta. 

Lähitaksin tilausnumerot ovat samat kaikissa sopimuskunnissa.

 

STL- ja VPL-taksimatkat tilataan 1.11.2018 seuraavasti: 

   

Suomeksi, tavallinen taksi  010 193 053                      invataksi 010 193 044

Ruotsiksi, tavallinen taksi  010 193 043                        invataksi 010 193 045

            

Asiakkaalle puhelinmaksu on 0 € + paikallispuhelumaksu.

Taksin voi myös tilata etukäteen.

Invataksi voidaan tilata myös nk. etukäteis- tai viikkotilauksena.

Kuljetustilaus onnistuu hyvin, kun tilauksen yhteydessä kertoo  

 että maksu tapahtuu kunnan STL- tai VPL-kuljetuspalvelukortilla

 mahdollisimman tarkat tiedot hakupaikasta 

 tiedot mukana olevista apuvälineistä ja minkälaista autoa tarvitaan (henkilöauto, farmariauto)

 avun/avustamisen tarve

 

Paluukuljetus voidaan tilata yllä mainituista numeroista. Asiakas voi myös sopia asiasta hänet hakeneen taksin kanssa. Taksi kotimatkaa varten voidaan myös ottaa taksiasemalta, jos autossa on sopiva kortinlukija ja se kuuluu Lähitaksin välitysjärjestelmään. Asiakkaan tulee muistaa, että näissä tapauksissa kuljettaja on velvollinen ilmoittamaan paluukuljetuksen tiedot Lähitaksille matkojen tilastointia ja laskutusta varten. Kuljetuspalvelumatka on aina tehtävä lyhintä reittiä käyttäen. Paluumatka lähtöosoitteeseen on uusi yhdensuuntainen matka. Omavastuuosuus maksetaan taksissa molemmilta matkoilta.

Asiakkaalle myönnetään kuljetuspalvelua asiointeihin ja virkistäytymiseen lähtökohtana asiakkaan yksilöllinen tarve. Yleensä myönnetään vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa.

Työ- ja opintomatkat

Kuljetuspalvelua voidaan myöntää myös työ- ja opiskelumatkoihin. Näiden matkojen omavastuuosuudet poikkeavat asiointi- ja virkistysmatkojen omavastuuosuuksista. Näistä matkoista vammaispalvelun viranhaltijat tekevä erillisen päätöksen.

 

Vammaisten pysäköintilupa

Tarkempaa tietoa saat www.trafi.fi :stä

Hakulomake:

Https://www.suomi.fi/palvelut/lomake/vammaisen-pysakointilupahakemus-liikenteen-turvallisuusvirasto-trafi/dbae8b21-5c73-432b-a6ec-63f6a2d1f520

Like it? Share it!