Kansalaisvaikuttamisesta löytyy tietoa seuraavilta oikeusministeriön ylläpitämiltä sivuilta:

Kansanvalta.fi tarjoaa tietoa suomalaisesta demokratiasta ja kansalaisvaikuttamisen keinoista sekä kuntien että valtion tasolla.

Otakantaa.fi on valtiohallinnon keskustelufoorumi, jossa ministeriöt järjestävät kansalaiskuulemisia eri aiheista.

Kansalaisaloite.fi –palvelussa voit tehdä kansalaisaloitteita sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita.

Kuntalaisaloite.fi –palvelussa kuntalaiset voivat tehdä kuntalaisaloitteita kunnallisille päättäjille sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita sähköisesti. Raasepori on liittynyt palveluun. Katso lisätietoja Kuntalaisaloitteen alta.

Suomi.fi on julkishallinnon yhteinen palvelu kansalaisille. Sivustolta löydät asiointipalvelut ja lomakkeet, tietoa palveluista lait sekä julkishallinnon uutiset sekä palvelukartan julkishallinnon toimipisteistä. Myös Kansalaisen asiointitili on liitetty osaksi Suomi.fitä.

Like it? Share it!