Kaupunginhallitus jatkoi vuoden 2019 talousarvion käsittelyä ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se ja taloussuunnitelma 2019-2021 hyväksytään. Hallitus käsitteli myös muutamia teknisiä kysymyksiä ja hyväksyi kaupungin lausuntoehdotuksen Uusimaa-kaava 2050 -luonnokselle.

Kaupunginhallitus nimesi edustajat itsenäisyyspäivänä tapahtuvalle sankarihautojen kunniakäynneille Tammisaareen, Snappertunaan, Tenholaan, Bromarviin, Karjaalle, Mustioon ja Pohjaan. Göran Karlsson edustaa kaupunkia Samassa veneessä ry:n syyskokouksessa ja Harry Yltävä kuntayhtymä Etevan yhtymäkokouksessa.

Joukkoliikenne

Koska joukkoliikenteen lippujen tukemisen siirtymäaika on päättynyt asteittain, kaupungin alueen eri linja-autolinjat ovat olleet lakkautusuhan alla. Raaseporin kaupunki on kuluvana vuonna varmistanut joukkoliikenteen toiminnan hankintojen kautta. Nykyiset sopimukset umpeutuvat 31.12.2018. Joukkoliikenteen nykyisen palvelutason turvaamiseksi kaupunginhallitus valtuuttaa kaupungin virkamiehet hankkimaan linja-autoliikennettä ajanjaksolle 1.1.–16.8.2019 niille linjoille, jotka on mainittu valmistelutekstissä.

Tekniset asiat

Kaksi teknistä kaavoitukseen liittyvää asiaa lähetetään jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuustoon. Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että kaavoitusohjelma vuosille 2019-2023 hyväksytään ja että Bostads Ab Slottsbackenin kaavoitusaloite hylätään. Aloitteella pyritään mahdollistamaan uusi kulkuyhteys Slotsbackenin muinaismuistoalueen läpi aloitteentekijän tontille

Aloitteet

Kaupunginhallitus palautti Kookomuksen valtuustoryhmän jättämän aloitteen kaupungin johtoryhmälle valmisteluun. Aloitteen allekirjoittaneet ehdottavat, että kaikki virat kaupungin hallinnossa tulee käsitellä kaupunkikehitysjaostossa ennen kuin ne täytetään tai muutetaan, ja käsitellään kaupunginhallituksessa.

Petri Palinin jättämä aloite toimitetaan tekniselle lautakunnalle valmisteluun. Aloitteen allekirjoittaja ehdottaa, että Fiskarin keskustan ja Antskogin välille rakennettaisiin kevyeen liikenteen väylä.

Like it? Share it!