Kaupunginhallitus tarkisti kaupunginvaltuuston pöytäkirjan 24.9.2018 ja totesi, että päätökset ovat tulleet laillisessa järjestyksessä sekä hyväksyi päätösten täytäntöönpanon.

Kaupunginhallitus käsitteli myös useita teknisiä asioita sekä päätti ehdottaa, että Tuusulassa 1.-5.4.2019 järjestettävälle CXXXVII maanpuolustuskurssille osallistuu Mikael Nylund. Kaupunginjohtaja valtuutettiin nimeämään kurssille yksi virkamies.

 

Budjettiasiat

Kaupunginhallitus ehdotti kaupunginvaltuuston muuttavan talousarvion 2018 määrärahoja kiinteistömyynnistä: talousarviotili 6771-3510, kiinteistömyynti voitto/käyttötalousarvio, vähennys 500 000 euroa, 1 700 000 eurosta 1 200 000 euroon. Syy tähän on, että syyskuun 2018 tilanteen mukaan myynti ei saavuta budjetoitua tasoa, eikä talousarviossa asetettuja taloudellisia tavoitteita voida täten saavuttaa. (Kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana on myyty tontteja ja rakennettuja kohteita yhteensä noin 580 000 euron edestä, netto 400 000 euroa. Muutama kiinteistökauppa on vielä kesken ja ne arvioidaan saatavan päätökseen syksyllä 2018.)

Kaupunginhallitus ehdottaa lisäksi kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2018 investointimäärärahoista siirretään hankkeelta ”Pienvenesatamat” 40 000 euroa hankkeelle ”Bromarvin saaristosatama”. Investointitalousarviossa on vuodelle 2018 varattu 250 000 euroa Tammisaaren pohjoissataman venelaitureita varten. Laiturihankinnan kokonaiskustannukset, laiturit ja niiden asentamiseen liittyvät muut kustannukset ovat yhteensä n. 210 000 euroa. Toisaalta Bromarvin saaristosatamalle varattu määräraha yht. 250 000 euroa ei riitä toimintavuodelle 2018 kesän 2018 aikana tehtyjen rakennustöiden yhteydessä muodostuneiden odottamattomien lisäkustannusten takia.

Kalateiden rakennushankkeelle kaupunginhallitus päätti varata 95 000 euron määrärahan vuodelle 2019. Åminneforsin työmaa kohtasi kesällä haasteita, kun voimalarakennuksen virtapilarirakenteiden kunto todettiin heikentyneen. Rakenteiden korjaus vaikuttaa kalatien toteutukseen, sillä kalatietä ei voida rakentaa loppuun, ennen kuin virtapilari on korjattu. Åminneforsin osalta tulee siis varautua kasvaviin suunnittelu- ja valvontakustannuksiin sekä työpadon osalta tulee tehdä lisätyövaraus.

 

Tekniset asiat

Kaupunginhallitus hyväksyi Raaseporin lausunnon Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan 2019–2022. Lausunnon voi lukea tästä: Raaseporin kaupungin lausunto Tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2019–2022

Kaupunginhallitus antoi Wäxärin ranta-asemakaavan muutoksen kaavaluonnoksesta lausuntonsa kaavaluonnoksesta sekä merkitsi tiedoksi Merimiehenkatu 2:n kaavamuutoksen päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kaupungin tavoitteena on muuttaa suunnittelualueen käyttötarkoitusta muodostamalla asuinpientalojen korttelialueen sekä sallia myymälän sijoittamisen entiseen Tammisaaren kylpylaitokseen ja rakennusalaan suunnittelualueen länsiosassa.

Like it? Share it!