Kaupunginhallitus keskusteli muun muassa vuoden 2019 talousarvion perusteista ja kehyksistä, vahvisti Lapsiystävällinen kunta –työryhmän toimintasuunnitelman vuodelle 2019, vahvisti Raaseporin äänestysalueet ja -paikat, ennakkoäänestyspaikat ja -ajat sekä päätti jakaa tukia yhdistyksille ja yhteisöille.

Yhteensä 49 000 euroa jaetaan yhdistyksille ja yhteisöille toiminta- ja projektiavustuksina. Myös Nytorp Vatten -osuuskunnalle myönnettiin 10 000 euroa vesi- ja viemäriverkon sekä muun infran rakentamiseen Gennarbyn, Skallbölentien ja Hevoshaantien alueella. Osuuskunta on aikaisemmin saattanut valmiiksi vastaavanlaisen kehityshankkeen Gennarby träsk -järven alueella.

 

Kaupunginhallitus päätti myös julistaa haettavaksi kehityspäällikön viran. Kehityspäällikkö toimii kaupunkikehitysosaston esimiehenä, osasto taas toimii konsernipalvelujen toimialan alaisuudessa.

Tekniset asiat
- Kaupunginhallitus antoi lausuntoja kaavaluonnoksista ja valmisteluaineistoista.

- Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Mäenpää Rakennus Oy – Byggnads Ab:n kirjeen, jossa ilmoitetaan, että edellytyksiä Pohjoissataman (Kauppasataman) sopimuksen mukaiseen toteutukseen ei ole olemassa. Kaupungin ja Mäenpää Rakennus Oy – Byggnads Ab:n välisissä sopimuksissa on sovittu menettelytavasta, mikäli taloudellisia tai muita teknisiä edellytyksiä asemakaavan mukaisen alueen toteuttamiseksi ei ole olemassa.

- Kaupunginhallitus jatkoi kahta vuokrasopimusta:  tontille 710-10-533-1  Oy Raaseporin Metsästystie 9:n kanssa 31.8.2068 asti sekä osalle tonttia 710-11-559-5, Eketvätt Ab – Tammipesula Oy:n kanssa 31.8.2048 asti.

- Alfa Omega Raseborg rf:lle myönnettiin suunnitteluvaraus noin 68 300 m² (+ 5 750 m²) suuruiselle alueelle, joka kuuluu kiinteistöihin Vesterby 1:18 (710-410-1-18) ja Österby 1:653 (710-431-1-653). Yhdistyksen tavoitteet ovat kehittää ja rakentaa Tammisaaren noin 50 vanhukselle hyvinvointia ja elämän laatua painottava asumisyhteisö sekä lastentarha.

- Jatke Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun myönnettiin tontti-/suunnitteluvaraus, joka on voimassa 31.12.2018 asti. Varaus käsittää voimassa olevan asemakaavan mukaiset KM -tontit 710-58-8044-5 ja 710-58-8044-6 Lepin liikealueen läntisellä osalla. Yhtiön tavoitteena on kehittää ja rakentaa liikekiinteistö laajan tavaravalikoiman erikoistavarakauppaa, päivittäistavarakauppaa ja paljon tilaa vaativaa kauppaa varten.

- Kaupunginhallitus hyväksyi Albert de la Chapellen taidesäätiön kaavoitusaloitteen ja antoi kaavoituslautakunnalle tehtäväksi kuuluttaa kaavamuutos vireillä olevaksi sekä valmistella kaavamuutos käsittelyä varten.

- Tenholan kunnantoimisto päätettiin myydä 40 900 euron hintaan Johan ja Camilla Lindgrenille muodostettavissa olevan yhtiön laskuun. Villa Ormnäsista jätetty tarjous päätettiin hylätä. Tekniselle keskukselle annettiin tehtäväksi ilmoittaa kiinteistö myytäväksi uudelleen.

Like it? Share it!