Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 23.4.2018 muun muassa teknisiä asioita ja joukkoliikenneselvitystä.

Kaupunginhallitus valitsi myös edustajat (ja varaedustajat) seuraaviin kokouksiin:
Jorma Pelkonen (Jan-Mikael Ekholm) Luksian yhtymäkokoukseen 15.6.
Harry Yltävä (Mervi Harvio-Jokiaho) Etevan yhtymäkokoukseen 24.5.
Göran Karlsson Länsi-Uusimaan Vesi ja Ympäristö ry:n kevätkokoukseen 26.4.
Henrik Lindholm Karjaan Puhelin Oy:n yhtiökokoukseen 25.5.
Thomas Flemmich BAB Karis Panorama AOY:n yhtiökokoukseen 26.4.

Kaupunginhallitus myönsi Robert Nymanille eron omasta pynnöstään sivistysjohtajan virasta 25.6.2018 alkaen ja päätti julistaa sivistysjohtajan viran haettavaksi.  

 

Joukkoliikenneselvitys
Kaupunkikehitysjaosto käsitteli kokouksessaan 17.4. kaupunkikehitysyksikön joukkoliikenneselvitystä, joka käsittää viisi toimenpide-ehdotusta, joista yksi on Raasepori kyläbussi. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotukset ja että Raaseporin kyläbussi toteutetaan pilottiprojektina.

Tekniset asiat
Ab Karis Gård / Klaus Luomanen on jättänyt kaupungille kaavoitusaloitteen alueelle 710-55-5202-15 Lepin itäosassa. Aloitteessa ehdotetaan, että 4 000 k-m²:n rakennusoikeus päivittäistavarakauppaa varten tulee siirtää korttelin 5202 tontilta 8 tontille 15 tai 17. Kaupunginhallitus päätti hylätä kaavoitusaloitteen sillä perusteella, että koska kiinteistön maanomistaja ei ole aloitteentekijä, asemakaavan muutoksen voisi katsoa aiheuttavan kohtuutonta haittaa maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti hylätä tarjoukset, jotka on jätetty kohteille Bostads Ab Bromarf Åsebo ja Bostads Ab Såg Asunto Oy. Kohteista tehdään uusi tarjouskierros.

Kaupunginhallitus päätti myydä seuraavat kohteet:
710-678-4-17 Gumnäs Gård Pertti Kallionmäelle ja Laura Lundströmille 10 101 eurolla,
710-678-4-26 Gumnäs bostadshus Janne Wilénille 37 111 eurolla,
710-678-4-25 Mikko Wilénille för 26 777 eurolla.

Pohjan puhelinkeskuksen tontti (710-686-1-73) vuokrataan 10 vuodeksi 250 €/vuosi sekä rakennus myydään 5000 eurolla Mathias Westerlundille.

Tietoturvaryhmä

Kaupunginhallitus päätti asettaa tietosuojaryhmän, jonka tehtävänä on työskennellä kaupungin tietoturvan puolesta, antaa tietoturvaan liittyviä toimintaohjeita sekä tukea hallintoja tietoturvaan liittyvissä kysymyksissä. Ryhmään valittiin kaupunginsihteeri Thomas Flemmich (koollekutsuja ja puheenjohtaja), controller Jeanette Bäckström, tiedottaja Petra Louhimies, it-päällikkö Sebastian Laxell, konsernilakimies Patricia Rehn, erikoissuunnittelija JeanetteSöderlund, järjestelmäasiantuntija Peter Sallegren, tietosuojavastaava Annina Oksanen,it-koulutussuunnittelija Nina Åkerfelt, ja johtava kaavoitusinsinööri Niclas Skog. Tietosuojaryhmä saa tehtäväkseen tarkistaa ja päivittää kaupungin tietosuojan toimintapolitiikan.

 

Like it? Share it!