Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan muun muassa joukon teknisiä asioita ja toimenpideohjelman Raasepori 2020. Benita Öbergiä esitetään sosiaali- ja terveysjohtajaksi.

Yhteensä 11 henkilöä haki sosiaali- ja terveysjohtajan virkaa. Kolme ehdokasta haastateltiin ja rekrytointiyritys testasi kaksi heistä. Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Benita Öberg valitaan Raaseporin uudeksi sosiaali- ja terveysjohtajaksi.

 

Raasepori 2020

Kaupunginvaltuuston päätettyä luopua koulujen lakkauttamisista on välttämätöntä päivittää toimenpideohjelma Raasepori 2020. Päätös merkitsee sitä, että 400 000–450 000 €:n/vuosi olevat säästöt on saavutettava vuodesta 2019 lukien.

Suunnitelmat säästöjen saavuttamiseksi:

- Matkailun infopiste EKTAan
- Kuljetuksien ja hankintojen optimointi
- Toiminnan keskittäminen edelleen omiin tiloihin
- Hallinnollisten toimintojen yhdistäminen, resurssien tehostaminen ja kansliatoiminnot
- Esikoulutoiminnan yhteen sovittaminen

Kaupunginhallitus päätti pyytää kyseisiä lautakuntia ja jaostoja käsittelemään asiaa.

Kaupunginhallitus ehdottaa toimenpideohjelman Raasepori 2020 puitteissa kaupunginvaltuustolle, että päätös lääkäripalvelujen vähentämisestä Karjaan terveysasemalla ja Tunahemmet-kodin muuttamisesta laitoksesta palveluasumiseksi perutaan.

Sopimus kuntapaikoista pakolaisille

Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan 15.3.2018 keskustellut mahdollisuudesta sopia ely-keskuksen kanssa kuntapaikoista pakolaisille, joilla on kansainvälinen suojelu ja jotka muuttavat kuntaan. Valmistelu on todennut, että kunnan olisi joustavampaa kohdata tarpeet jos Raaseporilla on sopimus ely-keskuksen kanssa tietystä määrästä kuntapaikkoja, kuten vuosille 2016–2017 tehdyssä sopimuksessa. Kaupunginhallitus päätti solmia sopimuksen ely-keskuksen kanssa 20 kuntapaikasta vuodelle 2018 ja 20 kuntapaikasta vuodelle 2019.

Henkilöstöasiat

Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan 15.3.2018 päättänyt ehdottaa kaupunginhallitukselle muutoksia kahteen vakanssiin. Kaupunginhallitus päätti perustaa maahanmuuttajakoordinaattorin viran (aiemmin toimi) ja muuttaa palvelukoordinaattorin viran toimeksi.

Tekniset asiat

Hangon kaupungin ympäristölautakunta on pyytänyt Raaseporin kaupungin lausuntoa luonnoksesta Koverharin ja Lappohjan alueen yleiskaavaksi. Kaupunginhallitus päätti antaa seuraavan lausunnon luonnoksesta:
Raaseporin kaupunki pitää yleiskaavaluonnoksen ratkaisuja Länsi-Uudenmaan elinkeinotoiminnan ja yleisen vetovoiman lisäämisen kannalta erittäin hyvinä. Koverharin sataman toiminnan kehittäminen edistää koko seudun houkuttelevuutta yrityksille sekä luo mahdollisuuksia uusille työpaikoille. Muutoin Raaseporin kaupungilla ei ole mitään huomautettavaa kaavaehdotuksesta.

Inkoon kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta on pyytänyt kaupungilta lausuntoa koskien Inkoonportti I asemakaavan muutosehdotusta. Raaseporin kaupunki ilmoittaa Inkoon kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnalle, että kaupungilla ei ole mitään huomautettavaa Inkoonportti I asemakaavan muutoksesta, mutta kuntien tulisi turvata liikenneratkaisut, jotka mahdollistavat nykyiset nopeusrajoitukset.

Myös Etelä-Suomen aluehallintovirasto on lähettänyt kaupungille lausuntopyynnön koskien Geberit Productions Oy:n ympäristöluvan muutoshakemusta. Raaseporin kaupungilla ei ole mitään huomautettavaa hakemuksesta ja se puoltaa ympäristöluvan muutoksen myöntämistä.

Kaupunginhallitus päätti käynnistää Bäljarsin datakeskusalueen asemakaavan. Kaavan tavoitteena on aikaansaada varaus datakeskusaluetta varten. Kaava antaa mahdollisuuden uusille investoinneille sekä työpaikoille. Kaavoituslautakunta panee hankkeen vireille.

Tavoitteena on hyväksyä asemakaava ennen kesää 2018.

Tonttien 710-6-112-1 ja 710-6-112-2 (Koivuniemenkatu, Bostads Ab Björknäsgatan 29-31) omistaja on jättänyt kaavoitusaloitteen. Tavoitteena on mm. uudistaa vanhaa asemakaavaa siten, että se täyttää kerrostalon rakentamiselle asetetut vaatimukset. Kaupunginhallitus hyväksyi sopimusluonnoksen. Ennen kuin asemakaavan muutos hyväksytään, on maanomistajan kanssa solmittava maankäyttösopimus.

Like it? Share it!