Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan muun muassa yhteistyön lisäämistä Tammisaaren Energian ja Raaseporin Veden välillä.

Kaupunginhallitus päätti jatkaa Tammisaaren Energia Oy:n ja Raaseporin Veden välisen mahdollisen fuusion selvittämistä. Kaupunginhallitus edellyttää vertailua toisiin kuntiin, joissa samantapaisia fuusioita on jo tehty, ja että jatkoselvitys raportoidaan hallitukselle syyskuun 2018 kuluessa.

Selvitykset yhteistyön lisäämiseksi aloitettiin Raaseporissa syksyllä 2017 maa- ja metsätalousministeriön tilaaman vesihuollon kehitystä käsittelevän raportin jälkeen. Raportti nostaa esiin vesihuollon muutostrendit, tärkeimmät ongelmat ja uhat sekä uudet mahdollisuudet.

 

Yhteistyösopimukset keskustayhdistyksien kanssa

Tammisaaren keskustayhdistys työskentelee parantaakseen viihtyvyyttä Tammisaaren keskustassa, huolehtii toritoiminnasta, järjestää tapahtumia sekä koordinoi vierailijoita ja yrityksiä hyödyttäviä suurempia kokonaisuuksia. Nykyinen sopimusjakso kaupungin ja yhdistyksen välillä päättyy 30.4.2018. Ehdotus uudeksi sopimukseksi on syntynyt yhdistyksen hallituksen kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen.

Karjaan keskustayhdistys ja Raaseporin kaupunki ovat keskustelleet kaupungin ja yhdistyksen välisen yhteistyön kehittämisestä. Tammisaaren keskustayhdistyksen tavoin Karjaan keskustayhdistys haluaa työskennellä viihtyisän keskustan puolesta sekä osallistua Karjaan keskustan kehittämiseen. Toiminta on pienimuotoisempaa kuin Tammisaaren keskustassa, ja tarpeet eroavat toisistaan erityisesti toritoiminnan osalta. Karjaan keskustayhdistyksellä ei ole vanhastaan sopimusta kaupungin kanssa.

Kaupungille paikallisten yhdistysten muodostama toimiva keskustayhdistys, joiden jäseniä yritykset ovat, on arvokas yhteistyöosapuoli. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä yhteistyösopimukset keskustayhdistysten kanssa.


Avustuksia

Syksyllä 2019 Raaseporissa järjestetään suunnistuksen pitkän matkan ryhmien 1 ja 2 SM-kilpailut. Kolme suunnistusyhdistystä vastaa järjestelystä: FU-47 Fiskarista, OK Raseborg ja Hiidenkiertäjät Lohjalta.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa vapaa-aikalautakunnalle, että 10 000 euron avustus jaettuna vuosille 2018-2019 myönnetään. Vapaa-aikapäällikkö ja tiedottaja nimettiin kaupungin yhteyshenkilöiksi.

 

Sopimus HSL:n kanssa

HSL:llä (Helsinginseudun liikenne) ja kaupungilla on sopimus junavuoroista Helsinki-Karjaa ma-su 23:01-00:15 ja Karjaa-Helsinki ma-pe 05:52-06:47. Nyt on ajankohtaista päättää, haluaako kaupunki jatkaa sopimusta ja ostaa junavuoroja myös 9.12.2018 jälkeen.

Kokonaiskustannus (alv pois lukien) kaudelle elokuu-joulukuu 2017 oli 99 051 euroa. Kaupungin osuus kustannuksista oli 80 804 euroa. Yhteensä 2531 henkilöä käytti vuoroja VR:n lipunmyyntiin perustuvan tilaston pohjalta.

Kaupunginhallitus päätti jatkaa sopimusta toistaiseksi 9.12.2018 jälkeen. Matkustajamäärät tulee raportoida hallitukselle lokakuussa 2018.

Raaseporinjoki-hanke

Raaseporinjoen alapuolinen vesialue Snappertunassa voi huonosti. Alueen tila on luokitukseltaan Suomen huonoimpien joukossa. Valtiolta on nyt haettavissa rahoitusta konkreettisille toimenpiteille, joilla parannetaan meriympäristön tilaa. Kyseessä on yksi hallituksen kärkihankkeista.

Hakuprosessin ensimmäisessä vaiheessa (ideahaku) Raaseporin ympäristötoimisto jätti 9.2.2018 hakemuksen koskien Raaseporinjoen valuma-aluetta. Hanke pääsi karsinnassa eteenpäin, ja näin ollen on mahdollisuus edetä tekemällä jatkohakemus valtionavustuksesta. Valtion rahoituksella on mahdollista kattaa 25–80 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista.

Kaupunginhallitus päätti, että Raaseporin kaupunki hakee rahoitusta hallituksen vesien- ja merenhoidon kärkihankkeesta projektille ’Raaseporinjoki-hanke – Projekt Raseborgs å’. Kaupunki sitoutuu projektiin varaamalla vuosille 2018–2020 ympäristönsuojelun momentille 80 000 € hankemäärärahan. Kaupungin rahoitus vastaa hankkeessa vaadittua 20 % omarahoitusosuutta. Sen toteutuminen edellyttää, että hanke saa rahoitusta ympäristöministeriöltä.

Like it? Share it!