Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan mm. Åminneforsin ja Billnäsin kalateiden rakennusurakkahankintaa sekä uusien opettajien virkojen perustamista.

Kaupunginhallitus keskusteli myös Raaseporin paperittomia koskevaa manifestaatiota 25.3.2018. Kaupunginhallitus päätti antaa seuraavan lausunnon: ”Raaseporin kaupunki esittää tukensa turvapaikkaa hakeville lapsille ja perheille. Lisäksi Raaseporin kaupunki kiittää niitä vapaaehtoisia, jotka auttavat heitä ja samalla tuovat enemmän inhimillisyyttä kaupunkiin.”

 

 

 

Uusia opettajanvirkoja

Useassa kaupungin koulussa on syntynyt tilanne, jossa opettajilla on ollut määräaikainen viranhoitomääräys useampana perättäisenä lukuvuotena. Tämä on johtunut osittain siitä, että opetushenkilöstöä on palkattu määräaikaisella määräyksellä koulun tarpeen muuttuessa tai lisääntyessä, kun opettajilla on ollut pitempiä virkavapauksia (sijaisuuksia) ym. Opettajanvirkojen tarkastuksen yhteydessä on todettu, että kaupungin tarve opetustoimen viroista on pysyvä ja että yhteensä 9 opettajan virkaa tulee perustaa. Kaupunginhallitus päätti tämän vuoksi perustaa 8 luokanopettajan virkaa ja 1 tunti-opettajan viran (päätoiminen tuntiopettaja). Virat täytetään toistaiseksi 1.8.2018 lähtien.

 

Tekniset asiat

Ykkös Infra Oy, jonka tarjousta kaupunginhallitus ei hyväksynyt kokouksessaan 19.2.2018, koska se ei vastannut tarjouspyyntöä, on valittanut kaupunginhallituksen päätöksestä valita toimittaja Mustionjoen, Åminneforsin ja Billnäsin voimalan kalateiden urakka-hankinnalle. Asia on pantu vireille markkinaoikeudessa ja markkinaoikeus pyytää nyt vastinetta Raaseporin kaupungilta. Muutoksenhakija Ykkös Infra Oy ei ole vaatinut markkinaoikeudelta täytäntöönpanokieltoa eikä hankinnan arvo ylitä EU-kynnysarvoa. Ei siis ole mitään estettä toteuttaa Mustionjoen, Åminneforsin ja Billnäsin voimalaitoksen kalateiden urakkahankintaa.

Kaupunginhallitus antoi lausuntonsa asiassa sekä totesi, että hankintasopimuksen voi solmia valitun toimittajan eli GRK Kallio Oy:n kanssa.

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan osalle korttelia 600, joka sijaitsee valtatien 25 ja Pehr Sommarin kadun, K-Rautian ja Ab Werner Oy:n Ramfabrikenin välissä. Muutoksella muodostetaan teollisuus- ja varastorakennusten sekä suojaviheralueiden korttelialueet.

Kaupunginhallitus päätti myös hyväksyä luonnoksen kiinteistökaupaksi, jossa kaupunki ostaa Senaatti-kiinteistöiltä noin 8 400 m²:n alueen kiinteistöstä 710-871-6-1 hintaan 101 000 €. Kiinteistökauppa liittyy Rautatienkadun–Liikennekeskuksen asemakaavan muutokseen Tammisaaressa.

Like it? Share it!