Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan mm. ehdotusta kaupungin strategiaksi vuosille 2018-2020, sopimusta matkailuosakeyhtiö LUMOn kanssa sekä sivistystoimialan organisaatiota.

Kaupunginhallitus keskusteli strategialuonnoksesta ja päätti palauttaa asian jatkokäsittelyyn. Lisäksi nimitettiin poliittinen viiteryhmä, johon kuuluvat Linnea Henriksson, Camilla Grundström ja Kati Sointukangas.

Matkailuosakeyhtiö LUMOn kanssa solmittu sopimus
Kaupunginhallitus päätti, että LUMOn kanssa solmittua sopimusta ei pidennetä. Yhteys Raaseporin matkailuyrityksiin ei ole vahvistunut vaan säilynyt ennallaan. Kaupunki selvittää mahdollisuuksia muilla tavoin kehittää ja vahvistaa yhteistyötä naapurikuntien, erityisesti Hangon, sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

 

Opetuksen hallinnon organisaatio
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupungin organisaatio palaa 1.8.2018 lähtien siihen, että opetusosasto jakaantuu kahteen eri osaan, ruotsin- ja suomenkieliseen osastoon ja että kumpaakin uutta osastoa johtaa oma opetuspäällikkö.

Kaupunginhallitus päätti jättää panematta täytäntöön yhteistoimintamenettelyn 11.4.2016 päätöksen sivistystoimialan henkilöstön vähentämisestä 8 henkilöllä perusopetuksessa ja yhdellä henkilötyövuodella hallinnossa. Lisäksi kaupunginhallitus päätti aloittaa ruotsinkielisen opetuksen opetuspäällikön rekrytoinnin.

Konsortio joukkoliikenteen kehittämiseksi
Bromarv Byaråd r.f. ja Wikströms Busstrafik Ab ovat kääntyneet kaupungin puoleen ja kysyneet kaupungin osallistumista Raaseporin joukkoliikenteen kehittämistä koskevaan konsortioon. 

Kaupunginhallitus suhtautuu myönteisesti alustavaan hankesuunnitelmaan ja päätti osallistua konsortioon jäsenenä. Kaupunginhallitus edellyttää, että ennen kolmannen vaiheen hakemuksen jättämistä kehitetään ja hyväksytään yksityiskohtaisempi suunnitelma rahoitusosuuksineen. Kaupunki pidättää itselleen myös oikeuden luopua kolmannen vaiheen hakemusmenettelystä.

Edustukset ja luottamustehtävät
Kaupungin edustajiksi vanhusneuvostoon 2017-2019 valittiin Isabella Alén (varajäsen Jan-Mikael Ekholm) ja Mats Lagerstam (varajäsen Harry Yltävä). Vanhusneuvostoon kuuluvat seuraavat henkilöt:

Billnäs pensionärsförening r.f.: Wiva Stenvall, varajäsen
Ekenäs pensionärer r.f: Isa Forsbäck, varsinainen
Ekenäs pensionstagare r.f: Rauno Kousa, varajäsen
Karis pensionärer r.f: Tor Wernér, varajäsen
Karis pensionstagare r.f: Anneli Böckerman, varsinainen
Karjaan-Pinjaisten eläkkeensaajat r.y.: Leena Ruusunen, varsinainen
Karjaan-Pohjan eläkeläiset r.y.: Rauno Hellstén, varajäsen
Pojo pensionärer r.f: Jan Björklöf, varajäsen
Tenala-Bromarf pensionärer r.f: Stig Nyberg, varsinainen
Österby pensionärer r.f: Sven-Olof Ingelin, varajäsen
Isabella Alén (Jan-Mikael Ekholm)
Mats Lagerstam (Harry Yltävä)

Vanhusneuvoston tehtävä on toimia yhteyslinkkinä kaupungin ja kymmenen eläkeläisyhdistyksen välillä.

Tekniset asiat

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Ekenäs Gästhamn Ab:n ja Ab Alba i Ekenäsin kanssa solmitun esisopimusluonnoksen. Esisopimuksen mukaan kaupunki myy yrityksille kaksi aluetta kiinteistöstä 710-1-9906-0 (Stallörsparken, Tammisaari) hintaan 400 €/k-m2. Määräala vastaa pääasiassa sitä aluetta, jonka yrittäjät jo aiemmin ovat vuokranneet kaupungilta. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä yhtiöiden kaavoitusaloitteen, joka nostaa rakennusoikeutta mutta edellyttää, että Stalllörenin asemakaava ajankohtaistetaan uudelleen.

Like it? Share it!