Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan mm. matkailupäällikön valintaa, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöjärjestelyjä sekä Lyckebo-kiinteistön myyntiä.

Rekrytoinnit

Kaupunginhallitus valitsi kauppatiet.maist. Ville Vuorelman uudeksi matkailupäälliköksi.

Kaupunginhallitus päätti, että talousosaston controllerin virka julistetaan haettavaksi. Talousosaston controller toimii yksikön päällikkönä, lisäksi hän vastaa henkilöstöstä ja osaston talousarviosta. Sisäisen valvonnan kokonaisvastuun kantamisen, eli implementoinnin, prosessikuvauksien, tarkistuksien ja raportoinnin, lisäksi controller toimii kaupungin controllertiimin puheenjohtajana.

Kokouksessa päätettiin samalla, että kauppatiet.maist. Evalotte Spring-Lindström, joka on hoitanut talousosaston controllerin virkaa, nimitetään vt sosiaali- ja terveysjohtajaksi 12.3.2018 alkaen siihen asti, kunnes uusi sosiaali- ja terveysjohtaja vastaanottaa virkansa, kuitenkin korkeintaan 14.8.2018 asti.

Näin päätetttiin sen jälkeen kun nykyiselle sosiaali- ja terveysjohtaja Jeanette Pajuselle myönnettiin ero omasta pyynnöstä.

 

Uuden sosiaali- ja terveysjohtajan rekrytointiprosessi käynnistetään välittömästi ja sitä hoitaa kaupunginjohtaja. Uuden sosiaali- ja terveysjohtajan arvioidaan astuvan virkaansa elokuussa 2018.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vanhuspalvelupäällikkö Kirsi Ala-Jaakkola nimetään sosiaali- ja terveysuudistuksen vastuuhenkilöksi, jonka tehtävänä on raportoida kaupungin johtoryhmälle.

Kaavoitusaloite koskien uudisrakennusta Tammisaaren keskustassa sekä kiinteistömyyntiä

Nyt käynnistetään asemakaavan muutosprosessi, joka koskee joitakin keskeisiä tontteja korttelissa, joka rajoittuu Tammisaaren keskustassa Asematiehen, Ystadinkatuun ja Erottajankatuun. Yleisö voi nyt jättää mielipiteensä suunnitelmista. Suunnitelmat mahdollistavat nelikerroksisen liike- ja asuintalon rakentamisen siten, että kerrosala on suurempi ja asuinala on prosentuaalisesti suurempia kuin mitä voimassa oleva asemakaava sallii. Kaavoitusaloitteen ovat jättäneet kyseisten tonttien (710-5-54-283, 710-5-54-284, 710-5-54-285 ja 710-5-54-286) omistajat.

Kyseistä sopimusaluetta koskee 21.1.2002 voimaan tullut asemakaava (731-71). Asemakaavassa sopimusalue on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi, KL, jossa yhteenlaskettu rakennusoikeus on 5 490 k-m².

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Kemiönsaaren kunnassa sijaitsevasta kiinteistö Lyckebosta annetun tarjouksen. Kiinteistö rakennuksineen myydään Mikael Lagerblomille hintaan 27 999 €. 

Like it? Share it!