Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan mm. talousarviota 2018 ja taloussuunnitelmaa 2018–2020.

Talousasiat

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan v. 2018 talousarviota ja v. 2018-2020 taloussuunnitelmaa.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajaAnders Walls kuvailee vuoden 2018 talousarviota vakaaksi, myönteiseksi kehitykseksi. Useiden taloudellisesti raskaiden vuosien jälkeen tänä vuonna oli helpompaa nostaa talousarvio plussalle. Silti edessä on vielä taloudellisia haasteita ja pitkällä tähtäimellä toiveena on alentaa veroja.

Vuoden 2017 verotuotot näyttävät kipuavan 115, M €:oon, arvio vuodelle 2018 on 115,2 M€. Valtionosuudet kutistuvat 1 M€:lla vuodesta 2017 vuoteen 2018.

Isompia investointeja 2018

Karjaan uusi päiväkotihanke toteutetaan vuosina 2018-2019, ja sen yhteenlasketut kustannukset ovat 3 150 000 €. Karjaan rautatiesilta sisältyy vuosien 2018-2019 investointisuunnitelmaan 4 250 000 €:n kokonaissummalla. Peruskorjauksiin on osoitettu 1,2 M€:n ja liikenneväyliin 1,7 M€:n määräraha vuodelle 2018.

Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarvion ja taloussuunnitelman 4.12.2017.

Toimenpideohjelman Raasepori 2020 päivitys - Kaupunginhallitus päätti päivittää toimenpideohjelman Raasepori 2020 siten, että ne menetetyt säästöt, joita ei saada, koska yhtään koulua ei lakkauteta, tulee kompensoida toisilla säästöillä.  Uudet toimenpiteet tulee esitellä kaupunginhallitukselle ennen 31.3.2018. Päivitys esitellään kaupunginvaltuustolle valtuuston huhtikuun- toukokuun 2018 kokouksessa.

Edustajat

Kaupunginhallitus nimesi maahanmuuttajaneuvoston toimikaudeksi 2017–2019. Kokoonpano on seuraava:

Varsinaiset jäsenet:           Henkilökohtaiset varajäsenet:

Anna Barlow                      Ahmad Almufti

Edibe Mustafa                    Nahida Adbulkarim

Fawaz Arafeh                     Dilazar Chit Htwe

Jan Turnér                         Nizar Harbi

Maria Streng                      Polina Aronson

Shakho Abid Sadiq             Said Hashim

Maj-Britt Malmén               Johan Kvarnström

Karl von Smitten                Emilia Paarma Junttila

Muut asiat ja aloitteet

Rakennusjärjestys on päivitetty, prosessi käynnistyi 2015, ja nyt kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen rakennusjärjestykseksi (per 27.11.2017) sekä karttaliitteen (per 27.11.2017) ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville 30 päiväksi.

Like it? Share it!