Suomen UNICEF myöntää toisen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen Raaseporin kaupungille. Mallin tavoitteena on edistää muun muassa lapsivaikutusten arviointia ja lasten osallisuutta päätöksenteossa.

Raaseporissa kehittämistyötä on tehty jo vuodesta 2014. UNICEF myönsi kaupungille ensimmäisen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen vuonna 2015. Jatkokehittämistyön tavoitteena on ollut mm. tehdä lapsen oikeudet tunnetuksi ja ymmärretyksi kunnassa, kehittää lapsia ja nuoria koskevien asioiden koordinoitua ja sektorirajat ylittävää työtä sekä kehittää lapsivaikutusten arviointia päätöksenteossa.

Raaseporin Lapsiystävällinen kunta -työryhmä on laajentunut toimintakauden aikana. Ryhmään on saatu lisää edustajia eri toimialoilta sekä kuntapäättäjiä. Laajennetulla ryhmällä on mandaatti edistää kehittämistyötä koko kunnan tasolla. Kaupunginhallitus on sitoutunut jatkamaan edelleen Lapsiystävällinen kunta -yhteistyötä Unicefin kanssa ja koko kuntaorganisaation odotetaan osallistuvan työhön.

Hyvä esimerkki ryhmän työskentelystä ja vuorovaikutuksesta lasten ja nuorten kanssa on tänä vuonna jo kolmatta kertaa järjestettävä Raseborg offspring. Tapahtumassa 6.- ja 8.-luokkalaisilla on mahdollisuus kokeilla uusia asioita, ylittää kielirajat ja pitää hauskaa. Raseborg offspringin tavoitteena on lisätä nuorten yhteenkuuluvuutta ja raasepori-henkeä sekä tukea ystäväoppilastoimintaa. Päivä suunnitellaan ja arvioidaan jälkeenpäin yhdessä nuorten kanssa, yhteistyössä kaupungin nuorisotyöntekijöiden kanssa.

Lapsiystävällinen kunta -mallin mukainen työ on auttanut luomaan kunnassa paljon hyvää lapsilähtöistä toimintaa, josta on hyvä jatkaa eteenpäin ja edelleen levittää lapsiystävällistä toimintakulttuuria. Lapsiystävällinen kunta on ihmisystävällinen kunta, kertoo varhaiskasvatuspäällikkö Charlotte Lindh.

Lue koko lehdistötiedote täältä.

Like it? Share it!