Lapsiystävällisen kunnan työryhmä on laatinut virtuaalisen sivun – Lasten Raasepori, jonka kautta lapset voivat tutustua kuntaan ja sen palvelutarjontaan. 

– Olemme jo pitkään olleet sitä mieltä, että lapsille ja nuorille tarkoitetuttuja toimintoja ja palveluita tulisi tuoda selvemmin esiin nettiympäristössä lasten ehdoilla, kielellisesti ja kuvallisesti selkeästi. Itse asiassa tietoa on jo nyt paljon, esim. kaupungin verkkosivustolla, mutta siinä käytetty kieli on aikuisten kieltä. Siksi katsoimme, että on paikallaan antaa perustietoa tälle kohderyhmälle sopivammalla tavalla, kertoo työryhmässä mukana oleva kulttuurisuunnittelija Sirpa Huusko.

Raaseporin kaupunki sai keväällä 2017 avustusta, joka on tarkoitettu lapsiystävällisyyden edistämiseen. Vuodesta 2015 lähtien kaupungilla on UNICEF Suomen myöntämä Lapsiystävällinen kunta -tunnustus.

Työryhmän uusi puheenjohtaja Charlotte Lindh on sitä mieltä, että käsitteen Lapsiystävällinen kunta tulisi olla helpompi hahmottaa ja ymmärtää.

Kaupungissa on alkukesästä lähtien käytetty muistilistaa, jonka avulla viranhaltijat voivat tarkistaa, että lapset ja nuoret huomioidaan työprosesseissa tai päätöksenteossa. Tiedosta on tehtävä konkreettisempaa.
– Sen takia olemme halunneet panostaa helposti ymmärrettävään sisältöön lapsille ja nuorille. Kaikkien koulujen oppilaat tulevat opiskelussaan syksyllä 2017 keskustelemaan ja käymään läpi virtuaalisen sivun sisällön, kertoo varhaiskasvatuspäällikkö Lindh.

Lasten Raasepori löytyy osoitteesta www.raasepori.fi/bvk 

Mathias Heinänen vastaa nettisivun visuaalisesta työstä ja Sydweb teknisen ratkaisun toteutuksesta.

Lue lisää aiheesta Lapsiystävällinen kunta kaupungin kotisivulta.

Like it? Share it!