Uusi työterveystoimittaja 1.4.2016 alkaen.

Mehiläinen ryhtyy hoitamaan kaupungin työterveyshuoltoa kokonaisuudessaan 1.4.2016 alkaen.
Ne asiakkaat, jotka ovat käyttäneet Raaseporin kaupungin työterveyshuoltoa voivat tarvittaessa olla yhteydessä Mehiläiseen.

Mehiläisellä on vastaanottopisteet Tammisaaressa, os. Asematie 6 ja Karjaalla os. Keskuskatu 86-88.

Yhteyttä sää Mehiläisen valtakunnalliseen asiakaspalveluun soittamalla 010 41400 tai verkossa www.mehilainen.fi

Työterveyshuolto tarjoaa samaa palvelua kuin aiemminkin.

 

Lakisääteinen työterveyshuolto ja sairaanhoito

Työhöntulotarkastukset:
Työterveyshuoltolain (1383/2001) 2§:ssä tarkoitettu terveystarkastus tulee suorittaa, milloin työstä saattaa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai milloin työ asettaa työntekijälle terveydellisiä erityisvaatimuksia tai jos tarkastuksista sovittu työnantajan kanssa.
Aika tilataan terveydenhoitajien vastaanotolle. Lääkärintarkastus tarvittaessa.

 

Muut terveystarkastukset
Määräaikaistarkastukset tehdään työterveydenhuollon toimintasuunnitelman mukaisesti.
Kun on perusteltua aihetta epäillä työstä johtuvan terveyden vaaroja tai haittoja, tilataan aika
joko terveydenhoitajan tai lääkärin vastaanotolle.

 

Sairaanhoito
Työnantaja voi työterveyshuoltopalvelujen lisäksi järjestää työntekijöille sairaanhoitopalveluja. Sairaanhoito täydentää ennaltaehkäisevää lakisääteistä työterveyshuoltoa ja muuta terveydenhuoltoa ja tukee työkyvyn ylläpitämistä.
Sairaanhoito annetaan erillisen sopimuksen mukaisesti..
Sairaanhoito pyritään antamaan 0-3 päivän aikana. 

Äkilliset tapaturmat pyritään ohjaamaan lähimmän terveysaseman tai sairaalan päivystysvastaanotolle. Työterveyshuollossa ei ole päivystysvastaanottoa.

 

Like it? Share it!