Henkilötietojen käsittely Raaseporin kaupungissa

Raaseporin kaupunki ylläpitää useita henkilörekistereitä, joita tarvitaan palvelujen tuottamiseksi kaupungin eri toimialoilla.  Rekistereissä voi olla esimerkiksi henkilötietoja kuten nimi, henkilötunnus, postiosoite, puhelinnumero ja sähköiset osoitteet. Rekisteriselosteet löytyvät kaupungin kotisivuilta.

Jokainen rekisteri sisältää vain ne tiedot, jotka ovat välttämättömiä kyseiselle palvelulle ja joiden käyttämiseen asiakas on antanut luvan tai joita kaupungilla on velvollisuus ylläpitää suorittaessaan lakisääteisiä tehtäviään. Jokaisella rekisterillä on vastuuhenkilö.  Rekisterissä oleviin tietoihin on pääsy ainoastaan kaupungin palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka työssään tarvitsevat rekisteriä. Raaseporin kaupungilla on väärinkäytösten välttämiseksi selkeät ohjeet siitä, miten rekisteritietoja saa käyttää.

Henkilötietoja käytetään kaupungin ja asiakkaan välisessä tiedottamisessa sekä palvelujen tuottamisessa. Henkilötietoja ei luovuteta kaupallisille toimijoille, ellei asiasta ole selvästi sovittu asiakkaan kanssa etukäteen. Henkilötietoja luovutetaan muille viranomaisille vain silloin, kun sitä vaaditaan lain, viranomaispäätöksen, tai kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen nojalla.

Tietyt Raaseporin kaupungin henkilörekistereistä ovat ulkopuolisilla palveluntuottajilla, joilta kaupunki ostaa palveluja, esimerkiksi taloushallinnossa, varhaiskasvatuksessa ja opetustoimessa. Raaseporin kaupunki on kuitenkin rekisterinpitäjä näille henkilörekistereille. Kaupunki solmii erillisen sopimuksen jokaisen toimittajan kanssa. Näissä sopimuksissa kielletään rekisterin käyttö muuhun kuin kaupungin kanssa sovittuihin tarkoituksiin. Jos tietoja analysoidaan ja ryhmitellään tilastojen pohjaksi, on se tehtävä niin, että tietoa ei voida yhdistää tiettyyn henkilöön.

Raaseporin kaupunki ei tee asiakasprofilointia tallennettujen henkilötietojen pohjalta.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa, saada virheelliset henkilötiedot oikaistua ja saada rekisterissä olevat tietonsa sähköisesti tai kopiona.  

Henkilötiedot säilytetään asiakassuhteen kestoajan, annetun suostumuksen mukaisesti tai voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Suostumus on yleensä voimassa, kunnes se peruutetaan.

Mikäli kaupungin rekistereihin kohdistuu tietomurto, ilmoitamme siitä 72 tunnin sisällä Suomen tietosuojavaltuutetulle. Asiasta tiedotetaan myös kaupungin kotisivulla www.raseborg.fi.

Jos sinulla on kysymyksiä tietosuojasta, voit ottaa yhteyttä kaupungin tietosuojaryhmään: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Like it? Share it!