Tietosuoja ja salassapitovelvollisuus
Jotta potilasta voidaan hoitaa hyvin, on hoitavalla henkilökunnalla oltava hoidon yhteydessä käytettävissään kaikki tarpeelliset tiedot potilaan terveydentilasta ja hänelle tehdyistä tutkimuksista. Potilastietojen käyttö ja luovutus organisaatioiden välillä edellyttää aina potilaan ja hänen tietojaan käsittelevän henkilön välistä hoitosuhdetta. Potilastietoja saa käyttää vain hoidon edellyttämässä laajuudessa. Lisäksi sairaalan henkilökuntaa sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus kaikissa potilaan terveyttä ja hoitoa koskevissa asioissa.

Tietosuojavastaava
Tietosuojavastaava on erityisasiantuntija, joka auttaa rekisterinpitäjää (=hoitolaitosta) saavuttamaan hyvän henkilötietojen käsittelytavan ja tietosuojan tason. Tämän avulla voidaan rakentaa ja säilyttää hyvä luottamus rekisteröidyn (=potilaan/asiakkaan) ja rekisterinpitäjän välille. Tietosuojavastaavan tehtävänä on antaa asiantuntija-apua organisaation henkilöstölle, johdolle sekä potilaille/asiakkaille. Raaseporin kaupungin terveydenhuollon tietosuojavastaavana toimii terveydenhoitaja Annina Oksanen.

Tarkastusoikeus
Jokaisella on pääsääntöisesti salassapitosäännösten estämättä oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Potilasrekisterin tietoihin on mahdollisuus tutustua henkilökohtaisesti (varattava aika tietosuojavastaavalle) tai tiedot annetaan pyydettäessä, tietosuojavastaavalta, kopiona kirjallista pyyntöä vastaan. Rekisteröidyllä on myös oikeus esittää korjausvaatimus potilasrekisterin tietoihin.

pdf Tarkastuspyyntölomake

Tietosuojavastaava
Terveydenhoitaja
Annina Oksanen
Puh. 019 289 3034
Osoite: Tammisaaren terveysasema
Itäinen Rantakatu 9, 10600 Tammisaari
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Like it? Share it!