Sosiaaliasiamiehen työ perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000).

Sosiaaliasiamiehen tehtävä on:

  • Neuvoa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • Avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä
  • Tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • Toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • Seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa.

Sosiaaliasiamiehen tehtäväalueeseen eivät kuulu Kansaneläkelaitoksen (KELA:n), työvoimatoimen, velkaneuvonnan tai edunvalvonnan palvelut.

Tapaamisesta on aina sovittava etukäteen.

Yhteystiedot:

Johanna Söderlund, puh. 019-289 2000,
pääsääntöisesti maanantai-torstai klo 13.00-15.00

Postiosoite: PL 58, 10611 Raasepori
Sähköposti: johanna.soderlund(at)raasepori.fi

 

 

 

 

Like it? Share it!