Potilasasiamiehen tehtävät on säädetty laissa (785/1992) potilaan asemasta ja oikeuksista.

Potilasasiamiehen tehtävänä on
• Neuvoa potilasta potilaslain soveltamiseen ja potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa.
• Neuvoa ja tarvittaessa avustaa potilasta muistutuksen tekemisessä.
• Neuvoa ja tarvittaessa avustaa potilasta kantelun, potilasvahingon korvausasian tai vahingonkorvausasian vireillepanossa.
• Tiedottaa potilaan oikeuksista sekä toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Potilasasiamies ei edusta potilasta tuomioistuimessa.
Jos hoitoon liittyvissä asioissa on epäselvyyttä, on suositeltavaa yrittää selvittää asia ensin keskustelemalla hoitopaikan henkilökunnan kanssa.

Yhteystiedot:

Johanna Söderlund, puh. 019-289 2000,
pääsääntöisesti maanantai-torstai klo 13.00-15.00

Postiosoite: PL 58, 10611 Raasepori
Sähköposti: johanna.soderlund(at)raasepori.fi

Tapaamisesta on aina sovittava etukäteen.

Like it? Share it!