Unettomuus on tavallinen ongelma ja se voi johtaa mm. riippuvuuteen unilääkkeistä ja alentuneeseen työkykyyn.

Ensimmäiset uniryhmät aloittavat Raaseporin terveyskeskuksessa marraskuun puolivälissä. Tämän hoitomuodon tavoitteena on tarjota lääkkeetön vaihtoehto ja parannusväline unettomuuteen, sekä ehkäistä niitä haittavaikutuksia, jotka voivat johtua unettomuudesta.

Uniryhmä pitää viisi ryhmäkokousta ja niissä valmistellaan myös omatoimisia harjoituksia ryhmäkokousten väillä. HUS:n unihoitaja tulee kouluttamaan muutaman terveyskeskuksen oman sairaanhoitajan pitämään uniryhmätapaamisia tulevaisuudessa.
Hoitomuoto perustuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan, KBT. Ryhmissä selvitetään yhdessä unettomuuden syitä, pyritään muuttamaan omaa unettomuuteen vaikuttavaa ajattelutapaa ja käyttäytymistä.

Marraskuussa alkavat ryhmät ovat täynnä, mutta uusia ryhmiä tullaan perustamaan myöhemmin. Ensimmäiset ryhmät tapaavat Tammisaaren terveysasemalla. Ryhmiä tullaan myöhemmin järjestämään myös Karjaalla. Nyt aloittavista ryhmistä toinen on suomenkielien ja toinen ruotsinkielinen.

Lisätietoja antavat:
Susanna Nordström, Raaseporin avovastaanoton yksikönpäällikkö, puh. 019 289 2215
Annika Rehn, ylihoitaja, Raaseporin kaupunki, puh. 019 289 2213

Like it? Share it!