Sosiaali- ja terveydenhuollon perustehtävä on edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä vastata siitä, että Raaseporin asukkaille tarjotaan laadukkaat ja riittävät hoito- ja hoivapalvelut perusturvatuotannon, sairaanhoitopiirin ja muiden toimijoiden välisenä yhteistyönä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävä on järjestää väestölle sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut joko omana tuotantona tai tilaamalla palveluja sopimustuottajilta. Lautakunta määrittelee yhteisten perusteiden nojalla lähipalvelujen, seutupalvelujen ja keskitettyjen palvelujen palvelurakenteen sekä vahvistaa hoidolle ja laadulle hoitoketjussa asetettavat tavoitteet. Lautakunta vastaa väestön hoitotarpeen seurannasta ja sillä on kokonaisvastuu siitä, että oman tuotannon, eri sopimustuottajien ja erikoissairaanhoidon välinen hoitoketju toimii. Lautakunta valvoo ja arvioi tilattujen hoitopalvelujen laatua ja saatavuutta. Koko perusturvatuotannon budjetointi, tilaaminen ja seuranta suoritetaan Maisema-mallin mukaisesti.

Monipuolisella palvelutarjonnalla sekä kolmannen sektorin ja yhdistysten kanssa tehtävän yhteistyön avulla tuetaan yksilön vastuunottoa omasta terveydestään. Lähtökohtana on tieto, että yksilön omat elämäntavat ja valinnat ovat ne tekijät, jotka eniten vaikuttavat terveydentilaan ja välillisesti siis kaupungin palvelutarjonnan tarpeeseen. Ehkäisevällä työllä on keskeinen merkitys.

Raaseporin sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa osin kunta itse lähinnä Tammisaaren ja Pohjan muodostamilla maantieteellisillä alueilla, sekä osin Mehiläinen Oy, Folkhälsan Syd Ab ja Attendo Oy, jotka ovat Karjaan maantieteellisellä alueella toimivia ulkopuolisia tuottajia.

Mehiläinen Oy

Folkhälsan Syd Ab

Attendo Oy

Raaseporin oman sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta on jaettu neljään osastoon: sosiaalipalveluiden, hoivapalveluiden, terveyspalveluiden ja työllisyyspalveluiden tuottaminen. 

Raaseporissa on tällä hetkellä kolme toimivaa terveysasemaa. Ne sijaitsevat Tammisaaressa, Karjaalla ja Pohjassa. Tenholassa toimii neuvolavastaanotto, ja lisäksi useissa paikoissa kunnan alueella toimii terveydenhoitajan vastaanotto tiettyinä viikonpäivinä.


Raaseporin terveysasemilla on mukava työskennellä, katso tästä esittelyvideo:

Like it? Share it!