Lupa tarvitaan maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä varten.

Näitä toimenpiteitä ei saa suorittaa ilman lupaa:

1) asemakaava-alueella
2) ranta-asemakaava-alueella, jos kaava on saanut lainvoiman ennen 1.5.2017. Jos ranta-asemakaava on saanut lain voiman 1.5.2017 jälkeen, tarvitaan lupa vain, jos kaavassa niin määrätään.
3) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään
4) alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on määrätty rakennuskielto
5) asemakaavassa tai luonnonsuojelulailla suojeltujen puiden kaato.

Lupaa ei tarvita:
1) vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin
2) jos toimenpide on yhteneväinen myönnetyn rakennusluvan tai ympäristöluvan kanssa
3) yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten töiden suorittamiseen
4) jos toimenpide perustuu maantielain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan
5) sellaiseen maa-ainesten ottamiseen, johon tarvitaan maa-aineslaissa (555/1981) tarkoitettu lupa.

 

Ennen hakemuksen tekoa

Yhdyskuntatekninen yksikkö antaa neuvoja koskien luvan tarvetta ja tekee tarvittaessa maksuttoman arvion paikalla.
Jos haluatte arvion, lähettäkää pyyntö sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Kaadettaviksi aiotut puut on merkittävä selvästi nauhalla tai merkkausvärillä.

 

 pdf Ohjeita puunkaatoluvan hakemisesta

 

 pdf Puunkaatohakemus

 pdf 2 Naapurin kuuleminen lomake 

 


Yhteyshenkilö:

kaupunkisuunnitteluarkkitehti Simon Store, puh. 019 289 3843

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

vastaava puistopäällikkö, Joakim Mäkelä, puh. 019 289 3850

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

viheraluesuunnittelija, Maria Eriksson, puh. 019 289 3866

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

metsätalousinsinööri Carl-Johan Jansson, puh. 019 289 3835

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 

 

 014

 

 

Like it? Share it!