OPS 2016 - perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Paikallinen opetussuunnitelma on osa perusopetuksen ohjausjärjestelmää. Opetussuunnitelmalla on keskeinen rooli yhteisten kansallisten tavoitteiden saavuttamisessa ja päivittäisen koulutyön ja opetuksen lähtökohtien ja tavoitteiden luomisessa. Opetushallitus valmistelee perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet.

Hallintoneuvosto antoi 28.6.2012 asetuksen opetuksen valtakunnallisille tavoitteille perusopetuslain mukaisesti ja perusopetuksen tuntijaon. (Hallintoneuvoston asetus 422/2012). Asetus määrittelee mm. esiopetuksen ja perusopetuksen tavoitteet. Asetus sisältää myös perusopetuksen tuntijaolle ja ohjeistuksen mm. kieltenoptukseen ja erityiseen tukeen.

 

Alla olevasta esittelystä saat tietoa opetussuunnitelman perusteiden uudistuksesta ja kuinka opetussuunnitelmatyö Raaseporissa viedään läpi. 

icon OPS 2016 Raasepori-Miksi ja mitä_1 (186.2 kB)

 

Opetussuunnitelman uudistuksen perusteista valtakunnallisella tasolla

 

Opetushallitus päättää perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista vuoden 2014 lopussa. Kunnilla on aikaa tehdä paikallista opetussuunnitelmaa 1.8.2016 asti.

 

Alla olevan linkin kautta pääset Opetushallituksen sivuille, josta löydät tietoa ja materiaalia opetussuunnitelman uudistuksesta valtakunnallisella tasolla.

Linkki Opetushallituksen OPS 2016 -työhön liittyvälle sivulle tässä.

Like it? Share it!