Opetushallitus antaa eri koulutusmuotoja ja -aloja sekä tutkintoja varten perusteet. Opetussuunnitelman perusteet on määräys, jolla koulutuksen järjestäjä velvoitetaan sisällyttämään koulu- tai järjestäjäkohtaiseen opetussuunnitelmaan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Määräyksellä varmistetaan koulutuksellisten perusoikeuksien, tasa-arvon, opetuksellisen yhtenäisyyden, laadun ja oikeusturvan toteutuminen. Jokainen opetuksen järjestäjä (esim. Raaseporin kaupunki) laatii paikallisen opetussuunnitelman, jota kaikki kaupungin koulut noudattavat.

Raaseporin perusopetuksen paikallinen opetussuunnitelma 2016 on hyväksytty Sivistyslautakunnassa 8.3.2016.

pdf Raaseporin kaupungin perusopetuksen paikallinen opetussuunnitelma 2016 päiv. kesäkuu 2018

Like it? Share it!