Kuljetusta odottavat lapset altistuvat monille vaaroille ajoneuvoon noustessaan ja sieltä poistuessaan. Oppilas voi itse vaikuttaa omaan turvallisuuteensa käyttäessään koulukuljetusta ja julkisia kulkuvälineitä. Kuljettajan on saatava tehdä työnsä rauhassa. Oppilaat eivät myöskään saa häiritä kanssamatkustajia.

Huoltajan muistilista

 • Kun lapsi on sairastunut tai on muuten poissa, ilmoita siitä kuljettajalle, ettei auto/linja-auto aja turhia reittejä.
 • Ilmoita kuljetustarpeen muutoksesta hyvissä ajoin kuljetusten järjestäjälle.
 • Auta lasta saapumaan pysäkille ajoissa.
 • Ilmoita kuljettajalle tai sivistyskansliaan kuljetuksiin liittyvistä terveystekijöistä.
 • Lapsen kanssa tulee puhua ja keskustella siitä, miten pysäkillä ja autossa/linja-autossa käyttäydytään.
 • Liikennöitsijä ja oppilaan huoltaja sopivat keskenään ja yhteistyössä koulun kanssa korvauksista niistä vahingoista, jotka oppilas on aiheuttanut autolle/linja-autolle koulukuljetuksen yhteydessä. Kunta ei sellaisissa tapauksissa ole korvausvelvollinen.
 • Jos oppilaan huoltaja ja liikennöitsijä ovat eri mieltä pysäkeistä, päättää kuljetusten suunnittelija yhdessä kuljettajan kanssa missä oppilas nousee ajoneuvoon ja missä hän jää pois.
 • Tarkista, että lapsen ulkovaatteissa on heijastimet.
 • Jos ajoneuvoihin on unohtunut jotain, ota ensi kädessä yhteyttä kuljettajaan ja seuraavaksi kuljetusten suunnittelijaan.
 • Kunta maksaa lukuvuoden ensimmäisen linja-autokortin. Jos kortti häviää tai menee rikki, uudesta kortista vaaditaan korvaus.
 • Sukset, pulkka, luistimet jne. saa ottaa mukaan ajoneuvoon talvitapahtumien yhteydessä.
 • Vain sivistyskansliasta luvan saaneet voivat käyttää koulukuljetusta.

 

Muistilista kuljetettaville oppilaille

 • Ole sovitussa paikassa hyvissä ajoin (ainakin viisi minuuttia ennen aikataulua).
 • Odota autoa/linja-autoa vähintään 15 minuuttia sovitun ajan jälkeenkin.
 • Jos autossa on turvavyö, kiinnitä se.
 • Noudata hyviä tapoja ja käyttäydy rauhallisesti.
 • Odota aina pysäkillä tai muussa sovitussa paikassa, ei ajotiellä.
 • Älä koskaan nouse ajoneuvoon tai poistu siitä liikenteen puoleiselle tieosuudelle.
 • Autossa ei saa syödä, juoda tai piirtää.
 • Pidä hyvää huolta linja-autokortistasi.
 • Pidä raha tai lippu valmiina kun astut linja-autoon.
 • Tervehdi kuljettajaa.
 • Älä ryntää autoon/linja-autoon ja töni toisia.
 • Ota reppu selästäsi.
 • Anna aina istumapaikka vanhoille ja vammaisille.
 • Pysy paikallasi matkan aikana.
 • Jos voit huonosti, sano siitä kuljettajalle tai pyydä kaveria sanomaan se hänelle.
 • Tarkista poistuessasi, ettet jätä mitään tavaroitasi autoon/linja-autoon.
 • Odota, että auto/linja-auto on lähtenyt pysäkiltä ja katso kumpaankin suuntaan ennen kuin ylität ajotien.
 • Käytä aina heijastimia kun on hämärää tai pimeää.
 • Vain sivistyskansliasta luvan saaneet voivat käyttää koulukuljetusta.

Kuljettajan muistilista

 • Aja rauhallisesti alueelle, jossa oppilaat odottavat.
 • Ota lapset kyytiin ja jätä heidät sovittuun paikkaan sovittuun aikaan.
 • Tarkista, että kaikki lapset ovat mukana ja että he ovat kiinnittäneet turvavyöt ennen kuin lähdet ajamaan.
 • Pidä huolta siitä, että lapset nousevat ajoneuvoon ja lähtevät sieltä rauhallisesti ja hosumatta.
 • Pidä mielessäsi kaikki eri sopimukset (eritoten ennalta tilatut kuljetukset, sovitut reitit, sovitut kotiinkuljetusajat).
 • Ilmoita kuljetusten järjestäjälle mahdollisista tarpeettomista ajoista.
 • Pyri pitämään kiinni aikatauluista ja ota huomioon ajo-olosuhteiden asettamat vaatimukset.
 • Koulupäivän päättyessä lapsilla on 5–10 minuuttia aikaa pukeutua ja tulla rauhassa autolle.
 • Pidä huoli siitä, että auto/linja-auto on siisti.
 • Muista liikennesäännöt ja käyttäytyminen liikenteessä.
 • Muista, että osallistut kasvatustyöhön – käytöksesi ja kielenkäyttösi tulee olla ystävällistä ja asiallista.
 • Muista, että vammaiset oppilaat tarvitsevat erityistä huomiota.
 • Jos koulukuljetuksissa tulee ongelmia, ota ensin yhteyttä opettajiin ja kuljetusten suunnittelijaan, tarvittaessa myös oppilaan huoltajaan.
 • Muista, että vain kuljetusluvan saaneet voivat käyttää ko. koulukyytiä.

Kuljettaja vastaa järjestyksestä. Kuljettaja voi ryhtyä kurinpidollisiin toimenpiteisiin liikennöitsijöiden, opettajien ja vanhempien yhteisesti sopimien sääntöjen nojalla.

Like it? Share it!