Koulukuljetus järjestetään tai korvataan kodin ja kunnan määrittämän lähikoulun väliselle matkalle.

Raaseporin kaupunki järjestää koulukuljetuksen kunnan määrittelemään lähikouluun vuosiluokilla 1-2 oleville oppilaille, jos koulumatka ylittää 3 km ja vuosiluokilla 3-9 oleville oppilaille, jos koulumatka ylittää 5 km. Lisäksi erillisellä anomuksella esikoululaisille kodin ja esikoulun välille matkan ollessa vähintään 3 km.

 

Lisäys kuljetusperiaatteisiin; Petoeläinvaara, Sivistyslautakunta 19.6.2017 pdf §_60_käsittelyteksti ja pdf Liite_§_60

 

Hakemuslomake: icon Hakemus_maksuton_koulukuljetus (166.03 kB) 

 

Tien vaarallisuutta arvioitaessa hyödynnetään Koululiitu-ohjelmalla laadittuja tien vaarallisuuden luokittelevia karttoja. Kartat ovat nähtävissä Sivistyskansliassa.

Oppilaan edellytetään tulevan koulukuljetuksen noutopaikkaan, kuitenkin enintään 3 km vuosiluokkien 1-2 oppilailla ja 5 km vuosiluokkien 3-9 oppilailla. Myös esiopetusoppilasta voidaan edellyttää kävelemään kuljetuksen noutopaikkaan.

 

Koulukuljetusta on haettava maaliskuun aikana. Mikäli oppilaan osoite tai lähikoulu muuttuu lukuvuoden aikana, on tehtävä uusi hakemus. Lisätietoja antavat koulusihteerit, puh 019 289 2000 (vaihde).

 

Linjaliikenteen aikatauluista lisätietoja Matkahuollon sivuilta.

 

Tarkemmat tiedot syksyn kuljetusjärjestelyistä näkyvät kuljetukseen oikeutetulla oppilaalla Wilmassa, Lomakkeet välilehdellä elokuussa. (aikataulut, noutopaikka ym.)

Like it? Share it!