Huoltaja voi anoa kunnalta maksullista koulukuljetusta vuosiluokan 1-9 oppilaalle, jolla ei ole oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen. Anomuksen perusteella voidaan maksullinen kuljetus myöntää myös esiopetuksen oppilaalle ja toisen asteen opiskelijalle.

Anomus maksullisesta kuljetuksesta sivistyskansliaan kesäkuun aikana, päätös ilmoitetaan elo-syyskuussa.

 1. Maksullista kuljetusta voi anoa niihin kuljetuksiin, jotka ovat sivistystoimen tilausliikennettä.
 2. Kuljetus myönnetään, mikäli kuljetusautossa on tilaa ja siinä järjestyksessä, kun anomukset saapuvat
 3. Nuoremmilla oppilailla on etusija.
 4. Kaikkia maksullista koulukuljetusta anoneita oppilaita koskee sama maksu.
 5. Maksulliseen kuljetukseen myönnetty oikeus voidaan kumota,
 • mikäli kuljetuspaikat tarvitaan oppilaille, joilla on lakisääteinen oikeus siihen,
 • mikäli nuoremmalle oppilaalle myönnetään kuljetusoikeus kyseiselle reitille tai
 • muissa tapauksissa, joissa tämän katsotaan olevan perusteltua.

 6.   Maksullinen kuljetus myönnetään neljälle eri kaudelle lukuvuosittain. Kaudet ovat

 • koko syyslukukausi
 • koko kevätlukukausi
 • koko lukuvuosi
 • talvikausi (lokakuu - maaliskuu)

Sopimusaikaa voidaan lyhentää tai muuttaa vain esim. muuton tms. perustellun syyn vuoksi.

 

Periaatteet kokonaisuudessaan: icon Maksullisten_kuljetusten_periaatteet_2014

Hakemuslomake:   icon Hakemus_maksullinen_koulukuljetus (71.91 kB)

 

Like it? Share it!