Koulukuljetus järjestetään tai korvataan kodin ja kunnan määrittämän lähikoulun väliselle matkalle.

Raaseporin kaupunki järjestää koulukuljetuksen kunnan määrittelemään lähikouluun vuosiluokilla 1-2 oleville oppilaille, jos koulumatka ylittää 3 km ja vuosiluokilla 3-9 oleville oppilaille, jos koulumatka ylittää 5 km. Lisäksi erillisellä anomuksella esikoululaisille kodin ja esikoulun välille matkan ollessa vähintään 3 km.

 

Lisäys kuljetusperiaatteisiin; Petoeläinvaara, Sivistyslautakunta 19.6.2017 pdf §_60_käsittelyteksti ja pdf Liite_§_60

 

Hakemuslomake: icon Hakemus_maksuton_koulukuljetus (166.03 kB) 

 

Tien vaarallisuutta arvioitaessa hyödynnetään Koululiitu-ohjelmalla laadittuja tien vaarallisuuden luokittelevia karttoja. Kartat ovat nähtävissä Sivistyskansliassa.

Oppilaan edellytetään tulevan koulukuljetuksen noutopaikkaan, kuitenkin enintään 3 km vuosiluokkien 1-2 oppilailla ja 5 km vuosiluokkien 3-9 oppilailla. Myös esiopetusoppilasta voidaan edellyttää kävelemään kuljetuksen noutopaikkaan.

 

Koulukuljetusta on haettava maaliskuun aikana. Mikäli oppilaan osoite tai lähikoulu muuttuu lukuvuoden aikana, on tehtävä uusi hakemus. Lisätietoja antavat koulusihteerit, puh 019 289 2000 (vaihde).

 

Linjaliikenteen aikatauluista lisätietoja Matkahuollon sivuilta.

 

Tarkemmat tiedot syksyn kuljetusjärjestelyistä näkyvät kuljetukseen oikeutetulla oppilaalla Wilmassa, Lomakkeet välilehdellä elokuussa. (aikataulut, noutopaikka ym.)

Huoltaja voi anoa kunnalta maksullista koulukuljetusta vuosiluokan 1-9 oppilaalle, jolla ei ole oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen. Anomuksen perusteella voidaan maksullinen kuljetus myöntää myös esiopetuksen oppilaalle ja toisen asteen opiskelijalle.

Anomus maksullisesta kuljetuksesta sivistyskansliaan kesäkuun aikana, päätös ilmoitetaan elo-syyskuussa.

 1. Maksullista kuljetusta voi anoa niihin kuljetuksiin, jotka ovat sivistystoimen tilausliikennettä.
 2. Kuljetus myönnetään, mikäli kuljetusautossa on tilaa ja siinä järjestyksessä, kun anomukset saapuvat
 3. Nuoremmilla oppilailla on etusija.
 4. Kaikkia maksullista koulukuljetusta anoneita oppilaita koskee sama maksu.
 5. Maksulliseen kuljetukseen myönnetty oikeus voidaan kumota,
 • mikäli kuljetuspaikat tarvitaan oppilaille, joilla on lakisääteinen oikeus siihen,
 • mikäli nuoremmalle oppilaalle myönnetään kuljetusoikeus kyseiselle reitille tai
 • muissa tapauksissa, joissa tämän katsotaan olevan perusteltua.

 6.   Maksullinen kuljetus myönnetään neljälle eri kaudelle lukuvuosittain. Kaudet ovat

 • koko syyslukukausi
 • koko kevätlukukausi
 • koko lukuvuosi
 • talvikausi (lokakuu - maaliskuu)

Sopimusaikaa voidaan lyhentää tai muuttaa vain esim. muuton tms. perustellun syyn vuoksi.

 

Periaatteet kokonaisuudessaan: icon Maksullisten_kuljetusten_periaatteet_2014

Hakemuslomake:   icon Hakemus_maksullinen_koulukuljetus (71.91 kB)

 

Like it? Share it!