HAKEMUS KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄKERHOTOIMINTAAN

pdf Hakemus iltapäiväkerho

YHTEYSTIEDOT:

 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori

SEPPO LINTULUOTO   puh 0400 815701

SIVISTYSTOIMISTO, RAASEPORINTIE 37, 10650 Raasepori

Email. Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Toimipaikat

Nimi: PINJAISEN ILTIS

Paikka: BILLNÄS SKOLA, RUUKINTIE 14, 10330 PINJAINEN

Puh: 040 7114744

 

Nimi: BROMARV EFTIS

Paikka: FURUTORP WÄTTLAXVÄGEN, 10570 BROMARV

Puh: 040 7341843

 

Nimi: BYLLAN ( Karis hem o. Skola vid Ksl: eftis )

Paikka: BULEVARDEN 19, 10300 KARIS

Puh: 040 7114752  019 289 3555

Email. Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Nimi: DELFINEN

Paikka: YSTADSGATAN 14, EKENÄS 10600

Puh: 040 1978751

 

Nimi: EKENÄS FÖRSAMLING

Paikka: ÖSTERBY FÖRSAMLINGSHEM

Puh: 0400 291334

 

Nimi: ETK EKENÄS TENNISKLUBB

Paikka: ALKÄRRSGATAN 3, 10600, EKENÄS

Puh: 019 2416800, 050 3746800

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

 

Nimi: FISKARIN KOULU / Iltapäiväkerhotoimintaa

Paikka: FISKARIN KOULU, OPINTIE 5, 10470 FISKARS

Puh: 044 7602463

 

Nimi: HÖIJERGÅRDENS EFTIS SVALBO

Paikka: HÖIJERSVÄGEN 3, 10600 EKENÄS

Puh: 040 4810415

 

Nimi: HÖIJERINTALON ILTIS PEIKONPESÄ

Paikka:  HÖIJERINTIE 3, 10600 TAMMISAARI

Puh: 040 5896314

 

Nimi: KARJAAN SEURAKUNTA ILTIS

Paikka: PIKKU PAPPILA, TAMMISAARENTIE 2-6, 10300 KARJAA

Puh: 044 3003676, 0447553630

Email: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Hakemuslomake: www.raaseporinseurakunta.fi 

 

Nimi: MIKAELSKOLANS EFTIS

Paikka: VESTERBY GÅRD, 10600 EKENÄS

Puh: 0400 427322

 

Nimi: MUSTION ILTAPÄIVÄKERHO

Paikka: MUSTION KOULU, LIDNÄSVÄGEN 19, 10360 MUSTIO

Puh: 040 4811257

 

Nimi: POHJAN KIRKONKYLÄN ILTIS

Paikka: HANNA GARDBERGINTIE 1, 10420 POHJANKURU

Puh:  040 7114740, 040 6351158

 

Nimi: TENALA EFTIS

Paikka: SOCKENVÄGEN 24, 10520 TENALA

Puh: 040 1472427

 

Nimi: VÄSTERBY SKOLA

Paikka: TROLLBÖLEVÄGEN 38, 10660 EKENÄS

Puh: 040 4812279

 

AAMU-JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA RAASEPORISSA

Sisältö

1 Johdanto........................................................................................................

2 Visio ja toiminta-ajatus .................................................................................

3 Yhteistyötahot ...............................................................................................

Koti .................................................................................................…………

Koulu ja muu ammatillinen yhteistyö ...............................................………..

4 Tuki toiminnan järjestäjille...........................................................................

Yhteistyö.........................................................................................…………

Koordinointi.....................................................................................………..

5 Toiminta ........................................................................................................

Kerhojen toimintasuunnitelmat.......................................................... ……….

Ohjaajat ..........................................................................................…………

Laatukriteerit ...................................................................................…………

6 Kerholaisten valinta ......................................................................................

7 Kerhopaikan hakeminen ja vahvistaminen...................................................

8 Kerhomaksut, sitoutuminen kerhon toimintaan sekä irtisanoutuminen .....

9 Arviointi ......................................................................................................…

10 Tulevaisuuden haasteet ...........................................................................…..

11 Yleistä.......................................................................................................……

Toiminta-aika ................................................................................……………

Välipala.........................................................................................……………

Vakuutukset ..................................................................................……………

Tilat...............................................................................................……………

Muutoksenhaku ............................................................................……………

12 Aamu- ja iltapäivätoimintaa ohjaavat linjaukset

 

1 Johdanto

Raaseporissa aamu- ja iltapäivätoimintaa toteutetaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta annetun lain mukaisesti. Toiminnan koordinointivastuu on Raaseporinkaupungin sivistystoimella. Toimintaa järjestetään päivittäin ennen koulun alkua ja koulun jälkeen kokoontuvina kerhoina sekä erityisopetuksessa olevien lasten aamu- ja iltapäivätoimintana. Toiminta ei ole koulun omaa toimintaa, eikä kerhomatkoja korvata.

Kerhotoiminnan toteuttajia ovat Raaseporin kaupunki sekä eri yhdistykset.

Lapsella ja hänen huoltajallaan ei ole subjektiivista oikeutta saada perusopetuslain mukaisia aamu- ja iltapäivätoimintapalveluja. Kunta päättää kuinka monelle lapselle ja missä määrin toimintaa järjestetään kullekin toiminnan piiriin kuuluvalle oppilasryhmälle.

Selvitysten mukaan pääasiallinen tarve kohdistuu koulun jälkeiseen iltapäivätoimintaan. Tässä vaiheessa Raaseporin kaupungissa keskitytään iltapäiväkerhojen kehittämiseen. Jos tarve on suuri niin voidaan myös järjestää aamutoimintaa. Kerhojen järjestäjät voivat itse päättää järjestävätkö ne myös aamutoimintaa.

Osalle koululaisille jää päivittäin runsaasti yksinäistä aikaa, kun koulupäivä on päättynyt ja lapsen vanhemmat ovat vielä työssä. Nämä lapset tarvitsevat tutun ympäristön, turvallisia ihmisiä sekä mukavaa ja mielekästä tekemistä koulupäivän jälkeen. Vanhemmat voivat olla luottavaisia tietäessään, että lapsi on turvallisessa kerhossa. On tärkeää, että lapsen päivästä muodostuu kokonaisuus, jossa koulupäivä, ohjattu iltapäivä, harrastukset ja yhdessäolo perheen kanssa ovat tasapainossa. Laadukas iltapäivätoiminta toteutetaankin mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä vanhempien ja koulun kanssa.

Yksi tärkeimmistä tavoitteista iltapäivätoiminnassa on antaa lapsille tuttu ja turvallinen paikka viettää koulutyön jälkeistä aikaa ja osallistua aikuisen ohjauksessa monipuoliseen ja virkistävään toimintaan.

 

2 Visio ja toiminta-ajatus

Raaseporin kaupungin tavoitteena on, että iltapäiväkerhopaikkaa järjestetään tarvitseville 1.- ja 2.- luokkalaisille ja erityistuen tarpeessa oleville lapsille. Kaupunki ja sen yhteistyökumppanit järjestävät iltapäivätoimintaa tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan Raaseporin koulujen oppilaille joko koulun tiloissa tai lähellä koulua. Järjestöjen mukanaolo tuo mukanaan monipuolisuutta tarjontaan ja lisää alueellista yhteisvastuullisuutta.

Aamu- ja iltapäivätoiminta pohjautuu perusopetuksen arvoihin, joita ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Toiminnan tulee perusopetuksen tavoin edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen yhteiskunnallisena lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle. Toiminnan keskeisenä tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä tukea myös perhettä ja koulua niiden kasvatustehtävässä.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tehtävänä on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen seuraavissa näkökulmista:

-          lapsen vapaa-ajan toiminnan ohjaaminen

-          lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen

-          lapsen koulunkäynnin ja oppimisen tukeminen

-          varhainen puuttuminen ja sosiaalinen vahvistaminen

 

3 Yhteistyötahot

Koti

Toiminnassa pyritään löytämään yhteinen kasvatuslinja huoltajien kanssa ja tukemaan kotien kasvatustyötä. Pääasiallinen kasvatusvastuu kuuluu aina kuitenkin kodille ja huoltajille. Ohjaajilla on aamu- ja iltapäivätoiminnassa ammatillinen vastuu lapsen kasvatuksesta.

Ohjaajien työtä ohjaavana periaatteena on kasvatuskumppanuus, jolla tarkoitetaan ammattikasvattajien sitoutumista toimimaan yhdessä huoltajien kanssa lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukena.

Koulu ja muu ammatillinen yhteistyö

Monipuolinen ja avoin yhteistyö koulun kanssa on eriarvoisen tärkeää.

Koko koulun henkilökuntaa tulee informoida koululla järjestettävästä iltapäivätoiminnasta. Iltapäivätoiminnan ohjaajien ja lasten opettajien sekä koulun muun henkilöstön välisellä yhteistyöllä luodaan rakenteet toimivalle ja säännölliselle yhteistyölle sekä yhteiselle toimintakulttuurille.

Opettajat informoivat iltapäiväryhmien ohjaajia mahdollisista muutoksista jotka vaikuttavat iltapäivätoiminnan aloitusaikoihin esim. retkistä ja tuntien päättymisajankohtien muutoksista.

Koulun oppilashuollon tehtävä on huolehtia lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.

Iltapäivätoiminta on mahdollisuuksien mukaan osa koulussa annettavaa yleistä, tehostettua ja/tai erityistä tukea. Tehostetun tuen oppimissuunnitelmassa tai erityisen tuen määritellään tarvittaessa iltapäivätoiminnan periaatteita ja yhteistyömuotoja jokaisen oppilaan kohdalta erikseen.

On tärkeää, että lapsen päivän kokonaisuudessa koulun opetushenkilöstö, iltapäivätoiminnan henkilöstö ja koulun oppilashuolto toimivat keskenään luontevassa vuorovaikutuksessa. Huolen herättyä ollaan mahdollisimman varhain yhteydessä kotiin ja tarvittaessa kouluun ja/tai muihin yhteistyötahoihin. Yhteistyössä on tärkeää huomioida salassapitoasiat ja tiedonsiirtoluvat. Oppilasta koskevien salassa pidettävien tietojen luovuttaminen aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstölle edellyttää huoltajan antamaa yksilöityä tiedonsiirtolupaa. Toiminnan järjestäjänä kunnan tulee huolehtia siitä, että aamu- ja iltapäivätoiminnan tehtävissä toimivat henkilöt perehdytetään henkilötietojen käsittelyyn, salassapitoon ja vaitiolovelvollisuuteen liittyviin säädöksiin sekä lastensuojelulain velvoitteisiin.

Moni ammatillinen yhteistyö lisää edellytyksiä lapseen riittävään tukemiseen.

 

4 Tuki toiminnan järjestäjille

Raaseporin kaupunki antaa kerhoille mahdollisuuden toimia koulujen tiloissa sekä muissa kaupungin omistamissa tiloissa ilmaiseksi. Kaupunki antaa toiminta-avustusta kerhojen järjestäjille joka on luokiteltu mukana olevien lasten lukumäärän mukaan ja toimintatilojen kustannusten mukaan. Tarkoituksena on pitää menot kohtuullisina ja taata toiminnan tulevaisuus sekä edelleen kehittäminen. Tuella Raaseporin kaupunki haluaa että myöskin yksityisillä toimijoilla on mahdollisuus järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa ja sillä tavoin pitää valikoiman laajempana.

Kaupungin tavoite on tukea erityislasten osallistumista kerhotoimintaan palkkaamalla lisähenkilöstöä tai avustamalla järjestäjää lisähenkilöstön palkkauksessa silloin kun erityislasten määrä tai tuen tarve sitä edellyttää. Tarpeet arvioidaan kokonaisuutena.

Yhteistyö

Toiminnan laadun ja onnistumisen kannalta monipuolinen ja avoin yhteistyö eri toimijoiden kanssa on tärkeää. Edellytyksenä kerhotoiminnalle on sopivien kerhotilojen järjestyminen ja riittävä kerholaisten määrä kerhoryhmissä.

Koordinointi

Toimintaa koordinoi kaupungin palkkaama iltapäivätoiminnan koordinaattori. Hänen tehtäviinsä kuuluu muun muassa tukea yhdistyksiä iltapäiväkerhojen perustamisessa, järjestää koulutusta ja työnohjausta ohjaajille, jakaa tietoa toiminnasta sekä järjestää ja kehittää toimintaa.

Koordinaattori seuraa, että iltapäivätoiminta toteutetaan lain edellyttämällä tavalla.

 

5 Toiminta

Kerhojen toimintasuunnitelmat

Jokainen toimipiste laatii toimintakauden alussa oman toimintasuunnitelmansa kaupungin toimintasuunnitelman ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteiden pohjalta. Suunnitelma toimitetaan kaupungin iltapäivätoiminnan koordinaattorille lukuvuoden alussa.

Kerho-ohjaajat toteuttavat suunnitelmaa ja tekevät kausi-, kuukausi-, viikko- ja päiväsuunnitelmia. Liikunta otetaan huomioon suunnittelussa. Suunnitelman on oltava monipuolinen. Suunnitelmat säilytetään kerhokansiossa. Suunnitelmat toimivat pohjana esim. koordinaattorin ja ohjaajien välisissä keskusteluissa.

Koska iltapäiväkerhot ovat lasten vapaa-aikaa, on suunnitelmista tehtävä joustavia. Toiminnan suunnittelussa pitää ottaa huomioon lasten omia ehdotuksia ja pyrkiä myös toteuttamaan niitä mahdollisuuksien mukaan.

Ohjaajat

Ohjaaja on lapselle luotettava, aikuinen ihminen, jonka kanssa voi ennen vanhempien tapaamista vaihtaa ajatuksia. Perheelle jää enemmän yhteistä aikaa iltaisin, kun lapselle on iltapäivän aikana annettu mahdollisuus järkevään ja monipuoliseen harrastus mahdollisuuteen.

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa ohjaajaksi kelpoinen on henkilö, 1) joka on suorittanut tehtävään soveltuvan korkeakoulututkinnon, opistoasteen tutkinnon, ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja jolla on koulutuksen yhteydessä hankittu tai kokemuksella osoitettu taito toimia lapsiryhmän ohjaajana taikka 2) jolla on kelpoisuus antaa luokanopetusta, esiopetusta, erityisopetusta tai aineenopetusta tai toimia oppilaanohjaajana.

Tavoite on löytää sopivia ohjaajia aamu- ja iltapäivätoimintaan.

Työnantaja vastaa palkattavan henkilön rikostaustan tarkastamisesta.

Kerho-ohjaajien tulee osallistua omaa osaamistaan kehittävään koulutukseen. Kerhojen toiminta käydään läpi iltapäivätoiminnan koordinaattorin järjestämässä perehdytyskoulutuksessa ja suunnittelukokouksessa.

Muita kokouksia järjestetään säännöllisesti lukuvuoden aikana. Koordinaattori vastaa mahdollisesta työnohjauksesta.

Yhteistyö iltapäiväkerhon ja koulun välillä on erityisen tärkeää. Ohjaajien on oltava tietoisia koulun kriisisuunnitelmasta/pelastussuunnitelmasta sekä kiusaamisen ehkäisemis- suunnitelmasta.

Koulun on huomioitava yhteistyö iltapäiväkerhon kanssa luonnollisena osana toimintaa.

Laatukriteerit

Lähtökohta toiminnan laatua tarkasteltaessa on perusopetuslain 8a luvussa esitetyt keskeiset toiminnan järjestämisen periaatteet.

Näitä ovat:

1. turvallinen ja toimintaan soveltuva toimintaympäristö

2. tapaturmavakuutus

3. välipala

4. riittävä ammattitaitoinen ja tehtävään soveltuva henkilöstö vastaa ryhmän toiminnasta

5. monipuoliset mahdollisuudet ohjattuun ja virkistävään toimintaan

6. mahdollisuus lepoon ja itsekseen oloon rauhallisessa ympäristössä

7. yhteistyön toteutuminen kodin ja koulun kanssa

 

6 Kerholaisten valinta

Iltapäiväkerhot ovat ensisijaisesti tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille ja erityisen tuen tarpeessa oleville 3.–9.-luokkalaisille. Lapset valitaan kerhoihin perheiden hakemusten perusteella. Mikäli paikkoja ei löydy kaikille hakijoille, arvonta ratkaisee tasaväkisten hakijoiden osalta. Paikat jaetaan seuraavin perustein:

1. ensimmäisen luokan oppilaat

2. erityisasemassa olevat oppilaat

3. toisen vuosiluokan oppilaat

4. vanhemmat koululaiset.

Oppilas on erityisasemassa, mikäli muun muassa:

– vanhemmilla on asiantuntijalausunto iltapäivätoiminnan tarpeesta

Asiantuntijalausunto ei kuitenkaan automaattisesti johda iltapäiväkerhopaikkaan. Erityisasema arvioidaan kokonaisuutena.

 

7 Kerhopaikan hakeminen ja vahvistaminen

Kerhopaikka haetaan vuosittain hakulomakkeella. Tulevat 1.-luokkalaiset saavat tiedon aamuja iltapäivätoiminnasta kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Hakulomakkeita on saatavissa myös kaupungin internetsivuilta. (www.raasepori.fi)

Hakuaika päättyy 30.4. Hakemukset toimitetaan kaupungin iltapäivätoiminnan koordinaattorille tai suoraan toimintapaikalle. Kaikille kerhopaikkaa hakeneille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti viimeistään 31 toukokuuta.

Iltapäivätoiminnan koordinaattori tekee yhdessä kerhovastaavan kanssa päätöksen kunnallisten paikoista kriteerien mukaan. Yksityiset toimijat päättävät paikoista kriteerien mukaan.

Perusteet kielteiselle päätökselle ovat:

1. hakemus jätetty myöhässä

2. ryhmä täynnä

3. hakija ei 1.-tai 2.luokkalainen

4. lapsella/perheellä ei ole erityistarpeita

Varsinaisen hakuajan päätyttyä voi vapaita paikkoja tiedustella koordinaattorilta.

Ryhmien paikkamäärä on rajoitettu ja ryhmiin voi osallistua ainoastaan jos on tilaa. Kielteisen päätöksen jälkeen hakija asetetaan jonoon. Viime kädessä arvonta ratkaisee tasaväkisten hakijoiden osalta.

Mikäli johonkin kaupungin järjestämään kerhoon ei ilmoittaudu vähintään 10 lasta, niin toiminta voidaan lopettaa. Jos lapsimäärä oleellisesti pienenee lukuvuoden aikana voidaan lapsi siirtää toiseen iltapäiväkerhoon.

 

8 Kerhomaksut, sitoutuminen kerhon toimintaan sekä irtisanoutuminen

Kerhoajan voi valita. Kerhomaksu on 70 euroa/kk (korkeintaan 4 tuntia/pv), kun tuntimäärä ylittää 4 tuntia/pv niin maksu on 120 euroa kuukaudessa. Kuukausimaksu vahvistetaan pisimmän kerhoajan mukaan ja se koskee koko kuukautta.

Maksu peritään jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamu- tai iltapäivätoimintaan. Jos toimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta. Samoin jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua toimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukaisimaksusta.

Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Raaseporissa sivistystoimeen johtaja tekee ne päätökset ja anomuksessa tulee olla mukana sosiaaliyksikön lausonto.

Allekirjoittamalla hakulomakkeet perheet sitoutuvat toimintaan ja kerhomaksujen maksamiseen.

Kerhotoiminnan järjestäjä laskuttaa osanottajamaksut. Kerhopaikan irtisanoutumisaika on vähintään kalenterikuukausi ennen muutoksen alkua. Kerhosuhde päättyy aina kuukauden loppuun. Sama koskee myös kerhoajan muuttamista. Kerhon lopettamisesta on aina oltava yhteydessä ensisijaisesti kerhonohjaajaan.

Kirjallinen irtisanoutuminen ja kerhoajan muuttaminen perusteluineen tulee tehdä kerho-ohjaajalle ajoissa.

 

9 Arviointi

Kunta arvioi avustamaansa iltapäivätoimintaa sekä osallistuu toiminnan ulkopuoliseen arviointiin.

Toimintaa arvioidaan säännöllisesti. Arvioinnilla huolehditaan toiminnan kehittämisestä. Palautetta kerätään koululaisilta, vanhemmilta, henkilökunnalta ja toiminnan järjestäjiltä. Arvioinnin keskeiset tulokset julkistetaan ainakin järjestäjille ja osallistuvien lasten vanhemmille. Jokainen kerho arvioi myös omaa toimintaansa ja on yhteydessä kerholaisten vanhempiin.

Tilastoinnin avulla kaupunki seuraa ryhmien täyttöasteita ja alueellista sekä koko kaupungin paikkatarjontaa. Ohjaajat lähettävät seurantalomakkeet iltapäivätoiminnan koordinaattorille.

Oppilasmäärä iltapäiväkerhoissa tilastoidaan myös aamu- ja iltapäivätoiminnan valtionosuudenmääräytymistä varten. Iltapäivätoiminnan koordinaattori kokoaa vuosittain tiedot toimintaan osallistuvien oppilaiden määrästä. Tiedot välitetään Opetushallitukseen.

 

10 Tulevaisuuden haasteet

Tarvitaan oikeudenmukaisia valintakriteerejä. Lasten ja nuorten hyvinvointia ajatellen pitkäaikainen suunnittelu on tärkeää. Mahdollisimman ajoissa suoritetut toimenpiteet voivat johtaa esim. säästöihin lastensuojelussa.

Riittävä tuki järjestäjille on tärkeää, jotta voimme ylläpitää tietyn toimintatason. Tänne kuuluu mm. riittävä määrä päteviä ja innostuneita ohjaajia, jotka jaksavat työssään. Toiminnan haasteisiin kuuluu myös kodin ja koulun välinen yhteistyö.

 

11 Yleistä

Toiminta-aika

Iltapäiväkerhot toimivat kaikkina koulupäivinä (ei lauantaisin). Kerhot ovat auki klo 17.00 asti. Kerhossa olo ja kotiinlähtö perustuvat lapsen ja vanhempien sopimukseen, jota ohjaajat valvovat. Loma-ajat noudattavat koulujen loma-aikoja. Toiminnan järjestäjän tulee ilmoittaa poikkeuksellisista toiminta-ajoista huotajille viimeistään kaksi viikkoa ennen poikkeuksellista toimintapäivää. Toimintaa ei tarjota esim. henkilökunnan koulutuspäivinä, joita voi olla 1-2 koulun työvuoden aikana, eikä kuolupäivinä joina ei tarjota kouluruokailua esim. todistusten anto päivinä.

Välipala

Jokaisessa kerhossa on lapsille tarjottava välipala. Välipalan voi valmistaa joko itse tai saada sen koulun kautta.

Vakuutukset

Iltapäiväkerhoa järjestävä taho huolehtii lasten iltapäiväkerhoajan vakuutuksista (koulu–kerho–koti).

Tilat

Iltapäiväkerhotilojen tulisi sijaita koulussa tai lähellä koulua. Lapsen matkat koulusta kerhotilaan on silloin turvallisempi ja matkojen riskit minimoidaan. Tilan koko on ratkaiseva suhteessa lasten lukumäärään. Tilojen turvallisuus ja tarkoituksenmukaisuus on tärkeää. Kerhotilassa olisi hyvä olla tilaa peleille ja leikeille sekä rauhallinen alue läksyjen tekoon ja välipalan nauttimiseen.

Jos välipala tehdään kerhossa, on siihen tietysti varattava asianmukaiset tilat.

Toimintapaikkakohtaisen ryhmäkoon määrittelyssä huomioidaan tilat, lasten kokonaismäärä, yksittäiset oppilaan kehitykseen ja terveyteen liittyvät erityistarpeet sekä toimintaympäristön monipuolisuus ja toimintojen eriyttämisen mahdollisuudet. Ryhmärakenne arvioidaan kokonaisuutena.

Muutoksenhaku

Iltapäivätoiminnan järjestämistä koskeviin päätöksiin haetaan muutosta kuntalain mukaisesti.

 pdf TOIMINTASUUNNITELMA iltis 

 

Like it? Share it!