Raaseporin ja Makanan yhteistyöhanke alkoi 2010. Hanke kuuluu Kuntaliiton hallinnoimaan Pohjoinen-Etelä -kokonaisuuteen, jota rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeessa ovat vahvimmin mukana kaupungin tekninen toimi ja koulut.

Makanassa ja Raaseporissa on viisi kumppanikoulua, jotka pitävät yhteyttä toisiinsa:

Fiskarin koulu - DD Siwisa Primary School

Karis-Billnäs gymnasium - Ikamvalesiswe Combined School

Karjaan lukio - Ntsika Secondary School

Karjaan yhteiskoulu - Hendrik Kanise Combined School

Kiilan koulu - Samuel Ntsiko Primary School.

Yhteydenpito hoituu perinteisen postin ja sähköisten menetelmien avulla. Tähän mennessä Makanaan on lähtenyt oppilaiden tuotoksina kirjeitä, itse tehtyjä satukirjoja ja valokuvia. Makanasta on saatu kirjeiden lisäksi mm. oppia kriketin pelaamisessa videomuodossa.

 

 

Kouludelegaatio, johon kuuluivat rehtori Joakim Lagerbohm (KBG), rehtori Timo Oksanen (KYK), opetuspäällikkö Jukka Hautaviita sekä hankekoordinaattori Börje Mattsson, kävi työvierailulla Makanassa viikolla 48. 

Eräs suuri tavoite koulujen osalta on saada lisää paikallisuutta sikäläiseen opetussuunnitelmaan, joka nykyisin tulee suoraan ministeriöstä kouluille.  Suunniteltavana olevan ns. Makanan mallin osa-alueita täsmennettiin viikon aikana käydyissä keskusteluissa. Samalla lyötiin lukkoon työtavat ja työn organisointi. Avainasemassa on Makanan päässä toimiva työryhmä, jonka asettaa sikäläinen aluehallinto. Työryhmän mentorina toimivat Raaseporin päässä matkalla mukana olleet opetussuunnitelman asiantuntijat.

Työryhmä laatii huhtikuun 2014 loppuun mennessä luonnoksen paikalliseksi asiakirjaksi ja tapaa sen tiimoilta Etelä-Afrikan opetusministerin.  Vallitsevan keskitetyn hallinnon oloissa paikallisia ops-muotoiluja varten tarvitaan korkean tason poliittinen siunaus. Sen jälkeen Makanan ops-delegaatio saapuu dokumentin viimeistelemistä varten Raaseporiin loppukeväästä 2014.

Like it? Share it!