Raaseporin kaupungin perusopetus on kaksikielinen elinikäisen oppimisen periaatteita edistävä organisaatio. Kasvatus ja koulutus pyritään järjestämään tasa-arvoisesti ja tasapuolisesti eri kaupungin osien ja kieliryhmien välillä. Tavoitteena on painottaa valmiuksia ja edellytyksiä selviytyä arkipäivän tilanteissa, työelämässä, jatko-opinnoissa sekä nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Toiminnassamme korostuvat yhteistoiminnallisuus, kaksikielisyys ja yhteistyö. Näin me pyrimme kohti laadukkaita palveluja, edistämme hyvää elämänlaatua sekä tuemme mahdollisuuksia kasvaa turvallisen yhteiskunnan jäseneksi.

 

Koulut

Raaseporissa on 12 ruotsinkielistä perusopetuksen koulua: Billnäs skola (1-6), Bromarv skola, Ekenäs högstadieskola (7-9), Höjdens skola (1-9), Karis svenska högstadium (7-9), Katarinaskolan (1-6), Pojo kyrkoby skola (1-6), Seminarieskolan (1-6 ja toiminta-alue opetuksen luokat 1-9), Snappertuna skola (1-4), Svartå skola (1-6), Västerby skola (1-6) ja Österby skola (1-6)

Suomenkielisiä perusopetuksen kouluja on seitsemän: Fiskarin koulu (1-6), Kiilan koulu (1-6), Kirkonkylän koulu (1-6), Klinkbackan koulu (1-6), Mustion koulu (1-6), Hakarinteen koulu (1-9) ja Karjaan yhteiskoulu (7-9).

Lisäksi on kaksikielinen Tammipuiston sairaalakoulu (1-9)

Raaseporin kouluissa on käytössä Wilma. Primuksen www-liittymä Wilma on koulun ja kodin välisen kommunikoinnin väline. Wilman kautta huoltajat saavat tietoa lapsensa koulunkäynnistä ja koulun eri tapahtumista. Opettajat syöttävät Wilman kautta koetulokset, oppimissuunnitelmat, seuraavat oppilaiden poissaoloja sekä tiedottavat ja kommunikoivat oppilaiden ja huoltajien kanssa. Wilmassa voivat sekä huoltajat että oppilaat seurata koetuloksia, tiedotteita ja kommunikoida opettajien kanssa.

Raaseporissa on myös Mikaelskolan, joka on 9-vuotinen yksityinen ruotsinkielinen steinerkoulu.

 

Paikallinen opetussuunnitelma 1.8.2016

Sivistyslautakunta hyväksyi Raaseporin kaupungin perusoeptuksen paikallisen opetussuunnitelman 1.8.2016. Paikallinen opetussuunnitelma on tärkeä osa koulutuksen ohjausjärjestelmää. Sillä on keskeinen merkitys sekä valtakunnallisten tavoitteiden että paikallisesti tärkeänä pidettyjen tavoitteiden ja tehtävien ilmentämisessä ja toteuttamisessa. Paikallinen opetussuunnitelma luo yhteisen perustan ja suunnan päivittäiselle koulutyölle. Se on strateginen ja pedagoginen työkalu, joka linjaa opetuksen järjestäjän toimintaa sekä koulujen työtä. Opetussuunnitelma liittää koulujen toiminnan muuhun paikalliseen toimintaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi.

Tuen kolme tasoa

Perusopetuslain ja opetussuunitelman muutosten  keskeisenä tavoitteena on ollut vahvistaa esi- ja perusopetuksen oppilaan oikeutta saada oppimiselleen ja koulunkäynnilleen tukea riittävän varhain ja joustavasti opetuksen yhteydessä. Tavoitteena oli myös lisätä oppilaille annettavan tuen suunnitelmallisuutta ja tehostaa nykyisin käytössä olevia tukitoimia sekä moniammatillista yhteistyötä. Tuki vahvistuu asteittain siten, että opetuksen yhteydessä annettavaa, lyhytaikaista yleistä tukea vahvemmat tukimuodot ovat tehostettu tuki ja erityinen tuki.

Tehostettu tuki on yleistä tukea pitkäaikaisempaa ja suunnitelmallisempaa ja se perustuu opettajien laatimaan pedagogiseen arvioon.  Erityisen tuen tarpeen määrittämiseksi laaditaan pedagoginen selvitys.  Sen perusteella opetuspäällikkö tekee hallintopäätöksen erityisen tuen piiriin siirrosta.

Oppilashuolto

Oppilashuolto on hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.  Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia.

Kouluissa työskentelee kuusi koulukuraattoria ja heidän vastuukoulunsa ovat seuraavat:

Åsa Olin, puh. 019 289 2160
koulut: Seminarieskolan ja Ekenäs högstadieskola
esikoulut: Björkebo, Båssaboda, Langansböle, Rasebo ja Skogsgläntans förskola

Maija Veskoniemi puh. 019 289 2164, 044 760 2323
koulut: Fiskarin koulu, Hakarinteen koulu, Kirkonkylän koulu, Klinkbackan koulu ja Karjaan lukio
esikoulut: Fiskarin, Pinjaisten, Pohjan ja Röllit esikoulu

Karin Björklöf, puh 019 289 2165
koulut: Katarinaskolan, Karis svenska högstadium ja Svartå skola
esikoulut: Kila, Labyrintens, Sandbo, Solbacka ja Svartå daghem

Eva-Maria Wadenström, puh. 019 289 2161 (Marina Järviön sijainen)
koulut: Bromarv skola, Höjdens skola, Karis-Billnäs gymnasium ja Ekenäs gymnasium
esikoulut: Bromarv ja Solglimtens daghem

Sari Soininen, puh. 019 289 2162
koulut: Kiilan koulu, Karjaan yhteiskoulu ja Mustion koulu
esikoulut: Kiilan, Labyrintin ja Mustion esikoulu

Kenneth Carlberg, puh 040 187 2409, 019 289 2155
koulut: Billnäs skola, Snappertuna skolan, Pojo kby skola, Västerby skolan ja Österby skola
esikoulut: Billnäs, Pojo, Rosengården, Tunabo, Västerby ja Österby daghem

 

Axxell utbildning Oy: Ulla Sontag-Himmelroos puh 044 739 7449 ja vs kuraattori Katrina Österman puh 019 289 2158 (Mathilda Karellin sijainen).

Like it? Share it!