Työikäisten palvelut

Haasteelliset ja vaikeat elämäntilanteet kuuluvat osana elämäämme. Jokainen kohtaa jossain vaiheessa elämää sellaisia hetkiä, joista selviämiseen tarvitsee toisen läsnäoloa. Psyykkinen pahaolo ja mahdollinen päihteiden käyttö aiheuttavat merkittäviä terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia. Pidä siis huolta itsestäsi; ulkoile, nuku riittävästi ja syö monipuolisesti. Kun tarvitset apua, rohkene jutella läheistesi kanssa tai ota yhteyttä viranomaiseen. Yksin ei tarvitse kenenkään olla. Läheisenä voit myös hakea apua ja tukea.

Like it? Share it!