Nuorten palvelut

Päihteiden käyttö ja erilaiset mielenterveyden häiriöt kulkevat usein rinnakkain, mitä varhaisemmassa vaiheessa päihteiden käyttö alkaa, sitä suurempi on vaara päihde- ja mielenterveysongelmien syntymiselle. Suojaavia tekijöitä nuorelle ovat toimivat ja keskustelevat perhesuhteet. Nuoruus on monien mahdollisuuksien aikaa. Nuoruus on myös erilaisten elämänhaasteiden ja koettelemuksien aikaa. Pidä siis huolta itsestäsi; ulkoile, nuku riittävästi ja syö monipuolisesti. Kun tarvitset apua, rohkene jutella läheistesi kanssa tai ota yhteyttä viranomaiseen. Yksin ei tarvitse kenenkään olla, ei nuoren eikä hänen vanhempansa. Läheisenä voit myös hakea apua ja tukea.

Like it? Share it!