Lasten palvelut

Leikki on lapsen tapa ilmaista omia tunteitaan ja arjen tapahtumia. Lapsi tarvitsee tuekseen turvallisia aikuisia, turvallisen arkipäivän. Aikuinen tukee ja ohjaa lasta hänen eri tunteidensa kanssa. Merkittävän aikuisen jaksaminen ja hyvinvointi ovat tärkeitä asioita lapsen voinnin kannalta. Haasteelliset ja vaikeat elämäntilanteet kuuluvat osana elämäämme. Jokainen kohtaa jossain vaiheessa elämää sellaisia hetkiä, joista selviämiseen tarvitsee toisen läsnäoloa. Kun tarvitset apua, rohkene jutella läheistesi kanssa tai ota yhteyttä viranomaiseen. Yksin ei tarvitse kenenkään olla, ei lapsen eikä aikuisen. Läheisenä voit myös hakea apua ja tukea.

Like it? Share it!