Yksityisen hoidon tuki haetaan Kansaneläkelaitokselta.

 

Raaseporin kaupunki maksaa myös yksityisen hoidon tuen kuntalisää (tuki maksetaan suoraan yksityisen hoidon tuottajalle).  Yksityisen hoidon tuen kuntalisä haetaan 1.2.2013 alkaen suoraan Kelasta, koska kuntalisän maksatus siirretään Kelan hoidettavaksi samasta päivästä alkaen. Kuntalisä maksetaan suoraan hoidon tuottajalle. Kuntalisän määrä kokopäivähoidossa olevasta alle 3-vuotiaasta lapsesta on 1.1.2013 alkaen 270 e / kk / lapsi  ja yli 3-vuotiaasta lapsesta  200 e / kk / lapsi.  Kuntalisää maksetaan edelleen 11:sta kuukaudelta vuodessa eli heinäkuu on vuosittain se kuukausi, jolta kuntalisää ei makseta. Lisätietoja maksatusmuutoksista antaa varhaiskasvatuspäällikkö, puh 019 289 2150.

 

Yksityishenkilö tai muu yksityinen yritys, joka hoitaa lapsia maksua vastaan, on velvollinen ilmoittamaan toiminnastaan kirjallisesti kaupungin varhaiskasvatuspäällikölle kahden viikon kuluessa siitä, kun toiminta on alkanut. Kaupunki vastaa lain mukaan yksityisen hoidon valvonnasta.

 

Like it? Share it!