Pienten lasten (alle 3-vuotiaat) suositellaan käyvän yhdessä huoltajiensa kanssa tutustumassa uuteen päivähoitopaikkaan viimeistään viikkoa ennen hoidon alkua. Tutustuminen voi tapahtua siten, että lapsi ja huoltajat tutustuvat päivähoitopaikkaan noin parin tunnin ajan ainakin muutamana päivänä, ennen kuin lapsi jätetään yksin hoitoon. Tutustuminen toteutetaan lapsen tarpeiden mukaisesti.

 

Mikäli tutustuminen kestää kauemmin kuin kaksi tuntia kerrallaan tai huoltajat poistuvat tutustumiskäynnin aikana päivähoitopaikasta, katsotaan lapsen hoitosuhde tällöin alkaneeksi ja näin ollen myös varhaiskasvatuspalvelu maksu aletaan periä siitä ajankohdasta lukien. Tutustumiskäynneistä sovitaan aina henkilökunnan kanssa. Vanhempien lasten osalta tapahtuu tutustuminen samaan tapaan lapsen tarpeet huomioiden.

Like it? Share it!