Varhaiskasvatuksen tavoitteet

Lasten päivähoito perustuu Varhaiskasvatuslakiin.
Esikoulu seuraa Perusopetuslakia ja asetusta.

Varhaiskasvatuksen tärkeimmät tehtävät ovat tarjota varhaiskasvtusta perheille siten, että vanhemmat voivat käydä työssä, tukea vanhempia kasvatustehtävässään sekä yhdessä vanhempien kanssa turvata lapsen persoonallisuuden tasapainoinen kehittyminen.

Yleisen kulttuuriperinteen mukaisesti sekä lapsen ikä ja yksilölliset tarpeet huomioiden tulee varhaiskasvatuksen myös edistää laspsen fyysistä, sosiaalista ja emotionaalista kehitystä sekä tukea lapsen esteettistä, älyllistä, eettistä ja uskonnollista kasvatusta.

Varhaiskasvatuksessa sovelletaan 1-5 vuotiaiden lasten osalta Raaseporin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2017 ja vastaavasti esikoululaisten osalta seurataan Raaseporin kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma 2016.

Päivähoito- ja esiopetusyksiköt tekevät lapsen parasta ajatelleen yhteistyötä opetustoimen sekä neuvolatiimin kanssa, joka koostuu erityislastentarhanopettajasta, terveydenhoitajasta, puheterapeutista, psykologista ja tarvittaessa sosiaalityöntekijästä.

 

Kieli

Päivähoitoon totuttelu

Yksityisen hoidon tuki

Aukioloajat

Osa-, koko- ja vuorohoito

 

Like it? Share it!